Terug naar overzicht

Lectorale rede over belang van chemie

Wie aan chemie denkt, denkt behalve aan ’toverformules’ vaak aan giftige stoffen en stank. Maar chemie speelt onder meer een belangrijke rol in inductriële productieprocessen. Lector Scheidingstechnieken Henk Claessens houdt vrijdag zijn lectorale rede in Breda over de functie van de analytische chemie voor de samenleving.

Behalve de rol die chemie speelt in productieprocessen en wetenschappelijk en toegepast onderzoek, heeft de analytische scheikunde een controlerende functie. Met name door de toenemende regelgeving van overheden met betrekking tot kwaliteitsbewaking, gebruik van chemicaliën en afvalverwerking. Ook bij het opsporen van misdrijven speelt analytische chemie een rol, denk maar aan DNA-technieken voor het opsporen van daders.
Scheidingstechnieken neemt daarbij een dominante positie in. Een van de sterkste kanten hiervan is namelijk het snel en betrouwbaar analyseren van grote aantallen monsters. In de lectorale rede gaat Claessens vrijdag in op de positie van analytische chemie en scheidingstechnieken in de samenleving.
De lectorale rede is vrijdagmiddag om 16 uur in de aula van kunstacademie St. Joost aan de Beukenlaan in Breda.(MvH)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?