Terug naar overzicht

‘Leren op de werkplek is belangrijk’

Pabo lector Ton Bruining deed bij een regionaal politiekorps dertig maanden onderzoek naar ‘leren op de werkplek’. Hierover maakte hij een proefschrift, getiteld: ‘Learning behind the frontline of public service’. Hij promoveert hiermee op vrijdag 3 februari tot Doctor in de Humanistiek.

Voor het proefschrift deed Bruining onderzoek tijdens een innovatieproject bij een regionaal politiekorps. In het project werkten groepen van twintig politiemensen één dag per week aan de vernieuwing van het politiewerk. Ze dachten bijvoorbeeld na over nieuwe manieren voor het aanpakken van veelplegers.
Bruining volgde niet de ‘frontlinie’, de politie op straat, maar de mensen daarachter. Hij liep bijvoorbeeld mee in politiebureaus en bedrijfskantines. Hij observeerde het innovatieproject, maar hielp ook mee.

De vraag die Bruining in zijn proefschrift stelt is: ‘Hoe kunnen leerpraktijken van frontliniewerkers ontwikkeld worden’. Onder frontliniemedewerkers worden veel beroepen verstaan zoals leraren en verpleegkundigen, maar ook kantonrechters en reclasseringsambtenaren. Zij hebben direct contact met het publiek en veel zelfstandigheid.
Volgens Bruining is het ‘leren op de werkplek’ voor deze beroepen erg belangrijk: ‘Deze beroepsbeoefenaars zien dat veel op hen afkomt. Leraren krijgen bijvoorbeeld steeds meer te maken met de multiculturele samenleving en verpleegkundigen met de vernieuwingen in de zorg. Het is belangrijk dat mensen die zo veel invloed op de samenleving hebben, over hun werk blijven leren.’

Het proefschrift is gebaseerd op negen romanachtige vertellingen waarin verschillende mensen die met het innovatieproject te maken hadden aan het woord komen. Bruining vertelt zelf ook over zijn ervaringen. Het bijzondere aan de studie is dat de schrijver geen conclusie trekt over wat er moet gebeuren om leerpraktijken van frontliniewerkers te ontwikkelen. Iedereen die aan het woord komt, vertelt over zijn eigen opvattingen.

Bruining is lector Competentiegericht opleiden en vraaggestuurd leren aan de Pabo in Breda.
De promotieplechtigheid is bij de Universiteit van Utrecht en begint om 10.30 uur. Het proefschrift is te bestellen via www.kpcgroep.nl en kost 29,95 euro. (MW)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?