Terug naar overzicht

Mogelijk nieuw studiepuntensysteem International School

De directie van de International School in Breda wil de studiepunten verdelen over de verschillende vakken. Studenten hoeven dan niet meer per se alle vakken in een blok te halen om studiepunten te verdienen.

Studenten krijgen nu voor elk van de vier blokken vijftien punten. Als zij niet alle onderdelen in een blok halen, verdienen ze niets voor dat blok. De directie stelt daarom voor om voor elk vak de punten apart te verdelen.
Het huidige systeem is demotiverend, vindt directeur Nicole van Emmerik. Van de honderd eerstejaars studenten International School dit jaar, heeft 70 procent het eerste blok niet gehaald. Zij hebben nog geen studiepunten. Door de punten op te splitsen, krijgen de studenten studiepunten voor de vakken die ze wel gehaald hebben. De norm dat aan het einde van het eerste jaar 45 studiepunten behaald moeten zijn, blijft bestaan. Van Emmerik wil de maatregel meteen in laten gaan.
Enkele docenten in de academieraad maken zich zorgen over de studieresultaten voor de verschillende vakken van de opleiding. Kitty Muffels, docente Nederlands: ‘Als de studenten het eerste jaar kunnen halen zonder bijvoorbeeld aan Spaans doen, ontstaat er een grote achterstand.’
De Academieraad van International School zal nadenken over eventuele consequenties aan het niet halen van een vak. Zo kan er bijvoorbeeld een regel komen dat een student niet aan Spaans drie mag beginnen zonder Spaans één en twee gehaald te hebben. De raad beslist tijdens de vergadering van 11 januari over het nieuwe studiepuntensysteem. (MW)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?