Terug naar overzicht

NVAO-oordelen direct openbaar

De Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) scherpt de messen. Opleidingen die worden afgekeurd, staan voortaan onmiddellijk op de website. Voorheen gebeurde dat pas als de beroepsprocedure was afgehandeld. Ook afgekeurde visitatierapporten staan meteen online.

Op dit moment zijn er twee opleidingen afgewezen: ‘sociaal-pedagogische hulpverlening’ van de Christelijke Hogeschool Nederland en ‘muziek’ van de antroposofische Vrije Muziek-Academie. Het besluit over de eerste opleiding bracht de CHN vorig jaar zelf naar buiten, het tweede besluit is nieuw. De antroposofen konden dat negatieve oordeel zien aankomen: de visiterende en beoordelende instantie (vbi) gaf op bijna alle punten een onvoldoende. De NVAO nam dat oordeel slechts over. De muziekopleiding, die zeven studenten heeft, is het niet eens met het rapport en gaat in beroep.

Er staan zeven afgekeurde visitatierapporten vermeld. Vier daarvan zijn geschreven voor de particuliere Hogeschool Wittenborg. Die nam een ongeregistreerde vbi in de arm, te weten AJA Registrars BV. Dat bureau schreef rapporten over de opleidingen makelaardij, bedrijfskunde, communicatiemanagement en bank & verzekeringen. De NVAO heeft niet bijzonder veel vertrouwen in het oordeel. ‘Illustratief is dat vier opleidingen op hetzelfde moment zijn gevisiteerd’, aldus de accreditatieorganisatie. ‘De wijze waarop het panel zich een oordeel heeft kunnen vormen over elk van de afzonderlijke opleidingen is niet inzichtelijk.’ Bovendien is er ‘niet of nauwelijks’ onderscheid gemaakt tussen de verschillende opleidingen: ‘De teksten komen voor het overgrote deel letterlijk overeen.’
Als een rapport van een visiterende en beoordelende instantie wordt afgekeurd, spreekt de NVAO nog geen oordeel over de opleiding uit. Doordat het rapport niet aan de eisen voldoet, is een oordeel nog niet mogelijk.

Ook de vbi Hobéon Certificering heeft afwijzingen binnen. De vbi heeft over drie informaticaopleidingen van Saxion Hogescholen rapporten geschreven die niet aan de eisen voldoen. Volgens de NVAO is het niet duidelijk of de docenten goed genoeg functioneren. In het rapport staat vooral dat de opleidingen op dat punt verbeteringen doorvoeren. Ook is er niet verwezen naar het visitatierapport van 1999, dat kritiek had op het personeelsbeleid. De NVAO kon niet beoordelen wat de opleiding destijds met de kritiek heeft gedaan.
Hobéon-directeur Wienke Bloomen: ‘Ik kan de beslissing van de NVAO wel begrijpen. Want hoewel de hervormingen in gang zijn gezet en wij daar vertrouwen in hebben, was de uitkomst op het moment van visitatie nog ongewis. Dan zegt de NVAO al snel dat een goed oordeel niet mogelijk is. Het nadeel daarvan is dat vbi’s steeds minder geneigd zullen zijn om kritische kanttekeningen en verbeterpunten in hun rapport op te nemen, ook niet als zij vinden dat een opleiding in beginsel voldoet.’
Volgens Bloomen is het probleem in dit geval eenvoudig op te lossen: ‘We hebben het bezoek aan de Saxion halverwege 2004 afgelegd. We gaan gewoon even kijken hoe het nu met het personeelsbeleid staat en dan komt het wel goed.’

Als opleidingen geen goedkeuring krijgen van de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie, kunnen ze in beroep gaan en een hernieuwde aanvraag doen. Lukt het dan weer niet, dan verliest de opleiding haar erkenning en overheidsbekostiging.

Dit najaar maakte NVAO-voorzitter Dittrich bekend dat ongeveer tien opleidingen in de gevarenzone zitten. Een woordvoerder laat weten dat ‘vijf tot acht’ opleidingen een zogeheten voornemen tot negatief besluit hebben ontvangen. Of dit geëffectueerd wordt is afhankelijk van hun reactie. (BB/HOP)

Zie ook:

NVAO, mededeling openbaarmaking besluiten
NVAO, beoordeelde opleidingen

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?