Terug naar overzicht

Onderwijsraad: ministerie moet doorstroom beter organiseren

De Onderwijsraad denkt dat de instroom in het hoger onderwijs toeneemt als de overstapmogelijkheden in het voortgezet onderwijs verbeteren. Zo zouden leerlingen uit het vmbo eenvoudiger moeten kunnen doorstromen naar de havo.

De Onderwijsraad constateert dat lang doorlopende leerlijnen in Nederland schaars zijn. En dat terwijl soepele overgangen tussen onderwijsfasen cruciaal zijn voor een hoog rendement in het hoger onderwijs. Bovendien komt het wegnemen van knelpunten de aanpak van de voortijdige schooluitval ten goede.
De Raad adviseert het ministerie van OCW om zelf actie te ondernemen. Geringe doorstroom en onderbenutting van talent worden weliswaar door iedereen als een belangrijk probleem beschouwd, ‘maar niemand weet precies bij wie de verantwoordelijkheid ligt. In deze situatie moet verandering komen en het initiatief ligt hiervoor bij de overheid’.

Behalve meer doorstroommogelijkheden voor vmbo’ers bepleit de Onderwijsraad ook een herwaardering van het zittenblijven. De huidige opvatting om leerlingen die te weinig resultaat boeken af te schuiven naar een lagere onderwijsvorm leidt op lange termijn tot een lagere deelname aan het hoger onderwijs.
Ten aanzien van mbo’ers die instromen in het hbo is de Raad voorstander van maatwerk: ze kunnen wel vrijstellingen krijgen, maar niet per se een studieverkorting van een jaar, wat tot voor kort gebruikelijk was.

Aan een advies over de doorstroming van de hbo-bachelor naar de universitaire master waagt de Onderwijsraad zich niet. Weliswaar constateert het adviesorgaan de nodige stagnatie door dure en tijdrovende schakelprogramma’s, maar het fenomeen bestaat volgens een woordvoerder nog te kort om al conclusies te kunnen trekken. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?