Terug naar overzicht

Pabo-studenten voortaan eerst getoetst

Instromende eerstejaars pabo-studenten moeten straks aanmerkelijk beter kunnen rekenen dan nu. Het ministerie van OCW en de HBO-raad willen voor 1 juni hebben uitgezocht welke mogelijk ‘fundamentele maatregelen’ daarvoor nodig zijn.

In afwachting van dat onderzoek is nu al besloten om alle scholieren en mbo’ers die in 2007 aan een pabo gaan studeren bij hun vooraanmelding te toetsen op rekenvaardigheid. Dat biedt hun de mogelijkheid om eventuele tekortkomingen al bij te spijkeren voordat ze met de pabo beginnen.
Deze instroomtoets heeft nog geen consequenties. Het is de pabo’s op dit moment immers niet toegestaan hun studenten al voor de poort te selecteren. Hoe slecht zij de rekentoets ook maken, hun opleiding moet hen toelaten. Pas als studenten aan het eind van het eerste jaar nog steeds niet goed kunnen rekenen krijgen ze – zoals nu ook al vaak gebeurt – een negatief bindend studieadvies.

De Pabo in Breda heeft de eisen al aangescherpt. Het aantal rekentoetsen in het eerste jaar is teruggebracht van acht naar drie. Studenten moeten die halen om door te gaan naar het tweede jaar.
Theo Pullens, docent aan de Bredase Pabo, zei eerder in Punt dat hij verbeteringen verwacht door de invoering van een landelijke toets. ‘Al zullen er slachtoffers bij vallen.’

Of er zwaardere maatregelen nodig zijn moet blijken uit hat onderzoek dat het ministerie en de HBO-raad zullen laten uitvoeren. De uitkomsten ervan moeten uiterlijk op 1 juni bij de Tweede Kamer liggen.

De al jaren tekortschietende rekenvaardigheid van scholieren die een carrière voor de klas ambiëren, houdt de gemoederen de laatste weken flink bezig. Onlangs bleek dat meer dan de helft van de onderwijzers in spe bij aanvang van hun studie slechter rekent dan een goede basisschoolleerling uit groep acht.
Een kamermeerderheid en de HBO-raad zijn bang dat de rekenvaardigheid van pabo-studenten nog verder achteruit zal gaan als minister Van der Hoeven vasthoudt aan haar voornemen om het vak wiskunde te schrappen uit het examenprofiel cultuur & maatschappij. De stemming over dit voorstel van Van der Hoeven is onlangs uitgesteld tot na een overleg dat aanstaande woensdag in de Tweede Kamer plaatsvindt. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?