Terug naar overzicht

Personeelsfracties bundelen krachten

De personeelsfracties van medezeggenschapsraden in het hbo hebben afgesproken om voortaan onderling informatie uit te wisselen. Daarmee hopen ze een sterkere positie te verwerven ten opzichte van bestuurders en vakbonden.

‘Uit de grote respons die we op dit plan kregen, blijkt dat er veel behoefte aan bestaat’, zegt initiatiefnemer Arie Rinzema van de centrale medezeggenschapsraad van Fontys Hogescholen. Hij vindt de positie van individuele medezeggenschapsraden vaak niet sterk genoeg. ‘Als ik naar Fontys kijk, constateer ik dat we goede faciliteiten tot onze beschikking hebben, maar ook dat we moeten onderhandelen met door de wol geverfde bestuurders met enorm veel strategische kennis van zaken. Daarom is het goed dat wij ons beter organiseren. Hetzelfde geldt trouwens voor onze positie ten opzichte van de vakbonden. Het is mijn ervaring dat onderhandelaars soms erg slecht luisteren naar het personeel.’
Maar Rinzema steekt de hand ook in eigen boezem: ‘Er zijn in het hbo veel reorganisaties geweest waar wij meer van ons hadden kunnen laten horen. En ook het nieuwe competentiegerichte leren is op veel hogescholen vrij klakkeloos ingevoerd, met weinig kritische geluiden van medezeggenschapsraden. Daar hoeven we bepaald niet trots op te zijn. Als je bij dit soort complexe dossiers elkaars kennis gebruikt, kun je als personeel een veel krachtiger geluid laten horen.’

De gezamenlijke medezeggenschapsraden zullen voortaan minimaal twee keer per jaar samenkomen om met partners als de HBO-raad en de vakbonden te overleggen over actuele onderwerpen in het hbo. Komend voorjaar al spreken ze met de HBO-raad over verlofregelingen en het leeftijdsgebonden personeelsbeleid. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?