Terug naar overzicht

Rector Maastricht: deregulering biedt kansen, maar kost ook geld

Universiteiten en hogescholen mogen in de toekomst zelf bepalen hoe ze hun onderwijs en onderzoek organiseren. Een ‘zorgplicht’ moet de uitgebreide Haagse regelgeving vervangen. Hoera, zegt rector Gerard Mols van de Universiteit Maastricht in zijn diesrede, maar het kost wel veel tijd en geld om alle regels en procedures zelf te bedenken.

Als staatssecretaris Rutte zijn zin krijgt, moeten de hogescholen en universiteiten er in de toekomst zelf voor zorgen dat studenten ‘heldere informatie’ krijgen over hun instelling. Sterke en zwakke punten moeten beter zichtbaar worden. De instellingen moeten zelf de procedures maken die daarvoor garant staan. Dat kost tijd, zegt Mols, en die kun je dan niet aan onderwijs of onderzoek besteden.

Dus u bent niet blij met de vrijheid die OCW geeft?
‘Zo bedoel ik het niet. Maar we moeten niet onderschatten wat ons te doen staat. Wat is bijvoorbeeld heldere informatie? Daarover kun je van mening verschillen. Onze maatschappij “juridiseert” in hoog tempo. Studenten en hun ouders stappen steeds sneller naar klachtencommissies of zelfs naar de rechter. Volgens de nieuwe wet moeten studenten bovendien schadevergoeding kunnen krijgen als hun instelling haar verplichtingen niet nakomt. Dus moet je goed naar je eigen regels kijken.’

Als u bang bent dat het zoveel geld kost, kunt u die eigen regels dan niet beter samen met de andere universiteiten maken? Dan hoeft alles niet veertien keer gedaan te worden.
‘Dat kun je overwegen, maar we doen het liever zelf. Het geeft onze universiteit natuurlijk ook de kans om zich te profileren. We kunnen nu een geheel eigen academisch onderwijsstatuut maken, waarin we onze onderwijsfilosofie opschrijven. Wat zijn de rechten en plichten van de student? Waarom richten wij het onderwijs in zoals we doen? Enzovoorts.’

Maar dat weet u allemaal toch allang?
‘Ik weet het wel, maar u weet het niet! Daar gaat het om. We kunnen helderheid scheppen.’

Dus u bent wel blij met de nieuwe wet?
‘Nou, de invoering van leerrechten wordt volgens mij een regelrechte ramp. De administratie die dat met zich meebrengt gaat veel geld kosten. Maar deregulering van regels omtrent de organisatie is wel een goed idee. Overigens wordt zelfs de functie van rector-magnificus niet meer in de nieuwe wet genoemd. Dat is natuurlijk een ernstige omissie!’ (BB/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?