Terug naar overzicht

‘Samenwerking Fontys voor gezondheidszorgopleidingen formaliseren’

De Avans Medezeggenschapsraad (AMR) vindt dat Avans Hogeschool de samenwerking met Fontys Hogescholen voor de opleidingen Management in de Zorg en Advanced Nurse Practioner beter kan formaliseren.

De AMR schrijft dit in een brief aan bestuurder Frans van Kalmthout. Van Kalmthout liet eerder aan Punt weten dat hij de ‘simpele samenwerkingsovereenkomst’ die er op dit moment is, beter vindt. ‘Het gaat nog om kleine aantallen studenten, het is dan niet nodig om een zware constructie op te tuigen. We willen eerst de opleidingen goed op poten zetten.’ Daarnaast speelt mee dat de hogescholen BTW moeten gaan betalen als ze voor de samenwerking een stichting oprichten. Volgens AMR is het voor de betrokken opleidingen een goede zaak om een en ander wél te formaliseren.
De raad vraagt in de brief aan Van Kalmthout hoe hij denkt over ‘de doorgroei van de samenwerking met Fontys’, wat het centrale beleid van Avans is op dit punt en waarom niet is gekozen voor artikel 8 van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek, waarin bepalingen voor samenwerking staan. (PM)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?