Terug naar overzicht

Stage blijft ondergeschoven kindje

Het niveau van de stagebegeleiding in het hoger onderwijs laat nog steeds veel te wensen over, blijkt uit een enquête van het ISO. De studentenorganisatie wil dat staatssecretaris Rutte een groot vervolgonderzoek instelt.

Meer dan een kwart van de duizend door het ISO geënquêteerde studenten aan hogescholen en universiteiten heeft voorafgaand aan de stage geen enkel gesprek gehad met zijn begeleider. Ruim 60 procent bespreekt de stage slechts één keer. Minder dan een kwart van de geënquêteerden is positief over de assistentie vanuit de opleiding.
Direct gevolg van de summiere betrokkenheid van stagebegeleiders is dat zij maar in beperkte mate weten wat er binnen het stagebedrijf speelt. Slechts 26 procent van de studenten is tevreden over de bedrijfskennis bij de opleiding.
Koepelorganisaties VSNU en HBO-raad kunnen de komende maanden een bezoek van het ISO verwachten. ‘We blijven hen op dit punt aanspreken’, zegt voorzitter Evelien van Roemburg. ‘Want vooral in het midden- en kleinbedrijf ontstaan er problemen als de ondersteuning vanuit de opleiding ontbreekt. Kleine ondernemers hebben vaak onvoldoende mankracht om studenten goed te begeleiden. Daar is hulp van de hogeschool of universiteit bij nodig.’
Opvallend genoeg zijn de studenten doorgaans wel tevreden over de stage op zich. ’70 tot 80 procent van de studenten is positief’, aldus ISO-voorzitter Evelien van Roemburg. ‘Maar daarbij past een belangrijke nuance: stagelopen is in de eerste plaats bedoeld als aanvulling op de studie en veel minder voor het opdoen van werkervaring. Omdat een flinke meerderheid van de geënquêteerden dat niet lijkt te beseffen, is het de vraag hoeveel van die positieve reacties terecht zijn.’
Het ISO vraagt staatssecretaris Rutte al meer dan een jaar om zich in te zetten voor een betere inbedding van de stages in de opleiding. Rutte vroeg het ISO op zijn beurt om concrete gegevens. ‘En die hebben we hem bij deze gegeven’, zegt Van Roemburg. ‘Op basis van onze conclusies kan ik me niet anders voorstellen dan dat er een groter onderzoek van het ministerie volgt. Wat ons betreft komt de inspectie er aan te pas, maar we gaan ook akkoord met een werkgroep waarin OCW ook de HBO-raad en de VSNU betrekt.’ (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?