Terug naar overzicht

Studenten International School alsnog beloond per vak

Studenten International School in Breda krijgen met terugwerkende kracht punten voor de vakken die ze in het eerste blok hebben gehaald. Wel moeten ze aan het eind van het jaar minimaal 4 studiepunten voor Engels en 4 studiepunten voor elk keuzevak halen.

Met dit besluit van de directie dat gisteren is goedgekeurd door de academieraad vervalt het oude systeem. Studenten kregen aanvankelijk voor elk van de vier blokken vijftien punten. Als ze niet alle vakken hadden gehaald, kregen ze niets.
Dat werkte demotiverend, meende directeur Nicole van Emmerik. Van de honderd eerstejaarsstudenten dit jaar, heeft 70 procent het eerste blok niet gehaald. Door de punten op te splitsen, krijgen deze studenten alsnog een beloning voor de vakken die ze wel gehaald hebben.

De norm dat aan het einde van het eerste jaar 45 studiepunten behaald moeten zijn, blijft bestaan. Daarvan moeten minimaal 4 studiepunten zijn gehaald voor Engels en 4 voor elk keuzevak. Deze extra voorwaarde is ingesteld omdat enkele docenten in de academieraad zich zorgen maakten over de studieresultaten voor de verschillende vakken van de opleiding. (MW/MvH)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?