Terug naar overzicht

Studentenbonden sluiten zelf een zorgdeal

Eind vorig jaar ging het akkoord tussen de vereniging van universiteiten en zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea te elfder ure niet door. De studentenbonden ISO en LSVb zijn in het gat gesprongen en hebben met dezelfde maatschappij afspraken gemaakt over een collectieve zorgverzekering voor studenten.

Voor de (basis)verzekering gaan studenten 81 euro per maand betalen: 1,80 euro meer dan de maandpremie die hbo-studenten moeten betalen voor de collectieve verzekering die de HBO-raad met Achmea sloot. ‘We hebben het over dezelfde polis’, licht ISO-voorzitter Evelien van Roemburg toe, ‘en daarin zitten al wat aanvullingen. Denk aan een huisartsengarantie of bemiddeling om voorrang te krijgen voor bepaalde zorg. Mochten studenten nog aanvullende verzekeringen willen afsluiten, dan krijgen ze vijftien procent korting. Net als bij de deal tussen Zilveren Kruis en de HBO-raad.’

Van de jaarpremie die studenten voor de nieuwe polis aan de zorgverzekeraar betalen, gaat 35 euro naar een speciaal ‘Studenten gezondheidsbudget’. Daarmee financiert Zilveren Kruis voorlichtingscampagnes die speciaal op studenten zijn toegesneden. Van Roemburg: ‘Er komt bijvoorbeeld een campagne voor de bestrijding van rsi. Die wordt ook breed uitgemeten in de advertenties van het Zilveren Kruis. Wij krijgen daarin ook een plek en dat vinden we prima, want dat is goed voor onze naamsbekendheid.’

Nu de studentenbonden een collectieve verzekering hebben afgesloten voor alle studenten, is alleen het universitair personeel nog verstoken van één collectief zorgverzekeringsaanbod. Aanvankelijk was er een afspraak tussen koepelorganisatie VSNU en Zilveren Kruis Achmea, maar die ging niet door. Volgens de universiteitenvereniging stelde de zorgverzekeraar achteraf aanvullende eisen waarmee ze niet akkoord konden gaan. Omdat individuele instellingen via andere verzekeringsmaatschappijen vergelijkbare overeenkomsten konden sluiten, vindt de VSNU het niet nodig om op zoek te gaan naar een andere collectieve regeling. De vakbonden denken daar anders over en zegden eenzijdig het voorlopige cao-akkoord op. Vandaag overleggen de partijen over de hierdoor ontstane situatie. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?