Terug naar overzicht

Terpstra: bevorder levenlang leren via ontslagrecht

Werkgevers die hun personeel onvoldoende scholing bieden, betalen straks een hogere ontslagvergoeding. Werknemers die er geen gebruik van maken, krijgen minder geld mee bij ontslag.

Daarmee denkt HBO-raadvoorzitter Doekle Terpstra dat het levenlang leren een flinke impuls kan krijgen. Hij lanceerde zijn plan vandaag in dagblad Trouw. Over levenlang leren wordt al jarenlang gepraat, maar veel meer dan lippendienst wordt er volgens hem niet aan bewezen. Met het oog op het dreigende kennistekort moet daar snel verandering in komen.
Directe aanleiding voor Terpstra’s voorstel is de actuele discussie over het ontslagrecht tussen de sociale partners. Die houden elkaar in een ‘klemmende omarming’, weet de voormalige CNV-voorzitter. Daarbij gaat het echter alleen om de hoogte en de duur van de ontslaguitkering, ’terwijl het er juist om zou moeten gaan om mensen via scholing aan het werk te houden, bij de oude of bij een nieuwe werkgever’.

Terpstra laat weten dat de hogescholen er zelf ook aan zullen moeten trekken. ‘Gezien de vergrijzing en de enorme vervangingsvraag moeten we er samen met de bonden voor zorgen dat de functies en de ontwikkelingsmogelijkheden in het hbo zo attractief mogelijk blijven.’ (HC/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?