Terug naar overzicht

Terpstra wil meer geld voor zelfbewust hbo

HBO-raadvoorzitter Doekle Terpstra vindt dat hogescholen moeten blijven inzetten op competentiegericht leren. In zijn nieuwjaarstoespraak bij Fontys Hogescholen zei hij dat die manier van onderwijs het beste aansluit op de wensen van het bedrijfsleven.
Dat is opmerkelijk, want werkgeversorganisatie VNO-NCW liet onlangs nog weten dat het competentiegericht leren op een aantal plaatsen in het hbo te ver is doorgeschoten. Staatssecretaris Rutte liet zich het afgelopen jaar ook al in woorden van die strekking uit.

Terpstra vindt echter dat hogescholen best wat eigenwijzer mogen zijn, omdat ze een concrete bijdrage leveren aan de kennismaatschappij. Volgens hem moeten hogescholen meer lef tonen en zich niet in de luren laten leggen door de boze buitenwereld. ‘Het beeld dat van hogescholen bestaat klopt niet altijd met de werkelijkheid’, stelt Terpstra. ‘En het is aan het hbo om dat te corrigeren.’
Behalve extra ‘zelfbewustzijn’ is er volgens Terpstra ook meer geld van het rijk nodig. De instellingen zijn de afgelopen jaren ‘uitgeknepen tot op het bot’. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?