Terug naar overzicht

Topman EZ houdt pleidooi voor open bestel

Het ministerie van Economische Zaken heeft nog altijd een rotsvast vertrouwen in de open economie. Ook het hoger onderwijs moet worden onderworpen aan de tucht van de markt.
Secretaris-generaal J.W. Oosterwijk wijt het tekort aan hoogopgeleiden voor een deel aan de geringe dynamiek in het hoger onderwijs. Hij signaleert een gebrek aan vernieuwingsdrang bij hogescholen en universiteiten die leidt tot een aanbod met te weinig maatwerk.
Daarom moet het hoger onderwijsbestel snel worden opengebroken. Oosterwijk: ‘De uitdaging is om een markt te creëren met vrije toegang voor nieuwe aanbieders.’ Nu worden die aanbieders nog afgeschrikt door wettelijke regelingen die toetredingen belemmeren, ‘zoals het wettelijke collegegeld en de macrodoelmatigheidstoets’.

De lopende en aangekondigde experimenten die met selectie aan de poort, collegegelddifferentiatie en met het open bestel, zijn een goede eerste stap. ‘In aanvulling op deze maatregelen zouden nieuwe instellingen sneller in aanmerking moeten kunnen komen voor accreditatie en overheidsbekostiging’, stelt Oosterwijk.

In de Tweede Kamer is voor invoering van het open bestel een zeer krappe meerderheid te vinden. PvdA, VVD en LPF vinden dat de hoger onderwijsmarkt moet worden opengebroken. Coalitiepartijen CDA en D66 zijn niet tegen meer marktwerking, maar willen eerst de resultaten van de experimenten afwachten. Die gaan volgend studiejaar van start. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?