Terug naar overzicht

Universiteiten voorzien problemen met leerrechten

De universiteiten voorspellen grote praktische problemen bij de invoering van het nieuwe leerrechtenstelsel. Ze hebben hierover een brief geschreven aan staatssecretaris Rutte.

Het is bekend dat de universiteiten kritiek hebben op de uitgangspunten van het nieuwe bekostigingsstelsel dat de staatssecretaris wil invoeren. Ze vragen zich bijvoorbeeld af waarom de student gestimuleerd moet worden om elk half jaar van instelling te veranderen. Ze betwijfelen bovendien of ze wel een consistent curriculum kunnen waarborgen als de student steeds verkast. Maar die fundamentele kritiek heeft in Den Haag weinig uitgehaald. Daarom stuurt universiteitenvereniging VSNU nu een brief vol praktische bezwaren.

Momenteel zitten de universiteiten in een overgang van het oude doctoraalstelsel naar het nieuwe bachelor-masterstelsel. Straks komt daar de overgang naar leerrechten bovenop. Dat maakt financiële afspraken over de bekostiging extra ingewikkeld. ‘Dit vergroot de risico’s van het nieuwe systeem aanzienlijk’, schrijft de VSNU.
Ook zou het wetsontwerp strategisch gedrag onder studenten uitlokken. Vwo’ers kunnen zich volgens de VSNU straks voor een bachelor inschrijven aan een hogeschool, terwijl ze aan een universiteit gaan studeren. Ze krijgen dan een jaar langer leerrechten voor de bachelor (vier jaar in plaats van drie). Ze hoeven echter maar aan één instelling collegegeld te betalen. Zodoende lopen de universiteiten collegegeld mis. Bovendien krijgen ze voor de ‘dubbelstudenten’ geen bekostiging. De VSNU wil dat de staatssecretaris deze ‘ernstige weeffout’ uit het wetsontwerp haalt.

Verder zijn de universiteiten bang dat hun papierwinkel veel te groot wordt. ‘Uit de uitwerking van de wet blijkt dat er administratief alleen al voor de bachelorstudenten twaalf verschillende categorieën ontstaan, elk met een eigen regime en administratieve afhandeling.’ (BB/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?