Terug naar overzicht

Van Nieuwenhuijzen stapt alweer op: nieuwe verkiezingen

Dennis van Nieuwenhuijzen, die in november werd gekozen in de nieuwe Avans Medezeggenschapsraad, stapt alweer op. Hij baarde opzien met zijn – mislukte – gooi naar het voorzitterschap van de raad en zijn publieke aanval op ambtelijk secretaris John de Wit, die bezwaar had gemaakt tegen die kandidatuur.
In een e-mail aan zijn mederaadsleden heeft Van Nieuwenhuijzen aangekondigd per 1 februari zijn pas verworven zetel ter beschikking te stellen. Reden: hij kan het raadslidmaatschap niet meer combineren met een baan bij de Provincie Zeeland.

Door zijn vertrek is het nodig nieuwe verkiezingen te organiseren. Er zijn geen reservekandidaten: voor de tien studentenzetels waren in november precies tien kandidaten beschikbaar, die automatisch verkozen werden verklaard. Wel rekent men erop dat enkele kandidaten die zich toen te laat meldden nu alsnog een kans willen wagen.
Wanneer de verkiezingen precies plaatsvinden staat nog niet vast. Waarschijnlijk begin maart. Ook is nog niet duidelijk hoe de verkiezingen technisch zullen verlopen. In november veroorzaakten de stemmingen via intranet voor de personeelsgeleding veel consternatie, omdat de hogeschool aanvankelijk geen ondersteuning beschikbaar stelde. Nu gaat het om een veel grotere groep kiesgerechtigden: 17,5 duizend.
Mocht zich voor de vacature slechts één kandidaat melden dan kunnen ook nu verkiezingen achterwege blijven. Dat zou wel inhouden, dat bij een eventuele volgende vacature in de studentengeleding opnieuw een verkiezing moet worden uitgeschreven. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?