Terug naar overzicht

‘Verdubbel het collegegeld voor masteropleidingen’

Om het dreigende kennistekort te bestrijden, pleit HBO-raadvoorzitter Doekle Terpstra voor een verdubbeling van het collegegeld voor masteropleidingen. Op die manier kunnen de hbo-masteropleidingen alsnog worden bekostigd. De studentenbonden zijn fel tegen.

In zijn nieuwjaarstoespraak waarschuwde Terpstra gisteren dat het aantal hoogopgeleiden eerder kleiner dan groter dreigt te worden. Hogescholen proberen daar zelf wat aan te doen, door onder meer tweejarige programma’s te beginnen en het aantal professionele masteropleidingen uit te breiden. Terpstra vindt het onbegrijpelijk dat de regering nog altijd niet bereid is de hbo-masters te bekostigen, immers: ‘Voor veel hbo-studenten is het gewoon niet logisch dat ze vanuit de hbo-kolom overstappen naar een wetenschappelijke master.’

Als de politiek het financieringstekort belangrijker blijft vinden dan het kennistekort zit er wat Terpstra betreft maar één ding op: dan moeten de hbo-masters worden betaald uit de opbrengsten van een verdubbeling van het collegegeld voor alle masteropleidingen – dus ook die van de universiteiten.
Desgevraagd zegt Terpstra te beseffen dat hij een steen in de vijver gooit: ‘Maar veel keuze is er niet. We weten dat er op dit moment flink wordt getwijfeld aan de bekostiging van masteropleidingen. Binnen de VVD, maar ook bij de PvdA gaan steeds meer stemmen op om alle masteropleidingen van universiteiten en hogescholen een gelijke positie te geven en ze allemaal uit de bekostiging te halen. Daarom komen we nu met dit tussenvoorstel. Wij zien natuurlijk liever dat het ministerie alle masters betaalt, maar dat is in het huidige politieke krachtenveld een illusie.’

Voorzitter Evelien van Roemburg van studentenbond ISO deelt Terpstra’s zorg om het dreigende kennistekort, maar is bang dat een verhoging van het collegegeld een averechts effect heeft: ‘Dan schrik je potentiële studenten juist af.’ Terpstra laat z’n schouders te snel hangen, vindt ze. ‘Dat deed hij als vakbondsman toch ook niet?’
LSVb-voorzitter Jonathan Mijs gelooft niet dat er een politieke meerderheid voor afschaffing van de bekostiging van masteropleidingen is. ‘Bij de invoering van het bachelor-masterstelsel is afgesproken dat het hbo alleen de vierjarige bacheloropleiding bekostigd zou krijgen en het WO een driejarige bacheloropleiding en een masteropleiding. Ik vind het een beetje kinderachtig dat Terpstra daar nu aan gaat tornen omdat hij zijn hbo-masters niet bekostigd krijgt.’

Maar PvdA-kamerlid Jacques Tichelaar bevestigt dat zijn partij een gelijke uitgangspositie voor alle masteropleidingen overweegt. ‘Zolang je de toegang tot alle opleidingen maar laagdrempelig houdt met een sociaal leenstelsel zijn er allerlei mogelijkheden. De discussie over de vraag waar de bekostiging door de overheid ophoudt, ligt gevoelig, maar moet wel gevoerd worden.’ (HC/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?