Terug naar overzicht

VU-plan voor university college in Amsterdam

Het university college dat VU-Windesheim in Zwolle had gepland, gaat waarschijnlijk in 2007 van start in Amsterdam. Studenten die de opleiding volgen, krijgen woonruimte op de campus aangeboden. Zwolle gaat verder met een ‘professional college’, een brede topbachelor op hbo-niveau.

De definitieve beslissing voor een university college in Amsterdam wordt op korte termijn genomen. ‘Het voorwerk is gedaan’, legt rector magnificus Taede Sminia uit. ‘Het voorstel ligt nu voor een laatste bezinningsmoment bij de decanen. Als we ermee doorgaan, bieden we het programma vanaf 2007 of 2008 aan.’
Het beoogde university college gaat werken volgens beproefd concept: een breed Engelstalig bachelorprogramma in een van de drie wetenschappelijke disciplines: alfa, bèta of gamma. Daarmee kunnen de voorgeselecteerde topstudenten in drie jaar uitstromen naar bijna iedere willekeurige masteropleiding. Nederland telt momenteel drie university colleges: in Utrecht, Maastricht en Middelburg.
De studenten van het voorziene VU-university college zouden net als in Utrecht op de campus wonen. Sminia: ‘De VU heeft behalve de universiteitscampus ook nog Uilenstede. Omdat daar ook studentenkamers te vinden zijn, ligt het voor de hand dat dit de hoofdlocatie wordt.’

Het besluit om het university college niet in Zwolle maar in Amsterdam onder te brengen, is niet genomen omdat de aanvraag van universitaire opleidingen in Zwolle moeilijk ligt bij concurrerende instellingen, verzekert Sminia. ‘We hebben samen met de Twentse onderwijsdeskundige Marijk van der Wende naar de strategie van VU-Windesheim gekeken, en besloten om voort te borduren op het sterke hbo dat we daar al hebben. En dus komt daar een professional college. In feite is het hetzelfde concept, maar de opleiding krijgt een professionele basis in plaats van een academische.’
Ook het voor Nederland unieke professional college legt de lat hoog. ‘Het Windesheimprogramma wordt hbo-plus. We mikken met die opleiding op topstudenten en we gaan stevig selecteren. Het programma wordt bij uitstek geschikt voor vwo’ers, studenten die al een propedeuse op zak hebben en buitenlandse talenten. De opleiding duurt niet vier maar drie jaar en verschaft na afronding zonder schakelprogramma’s toelating tot een academische masteropleiding. Kort door de bocht geformuleerd: in het eerste jaar krijgen de studenten er les van docenten, in het tweede jaar van lectoren en in het derde jaar van hoogleraren.’

Windesheimkrant HSK meldt dat het normaal bekostigde professional college kan worden opgezet met de bestaande hbo-licenties van Windesheim. Het college gaat plaats bieden aan zes- tot achthonderd studenten. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?