Terug naar overzicht

Aftrap Studium Generale met lezing over ‘herstelrecht’

Annemoon Segers, projectleider bij Slachtofferhulp Nederland, geeft met een voordracht over ‘herstelrecht’ het startschot voor een nieuwe aflevering van Studium Generale. De lezingenreeks van de Academie voor Sociale Studies is toegankelijk voor alle studenten van Avans.

Slachtofferhulp Nederland staat aan de wieg van het Forum voor Herstelrecht, dat ijvert voor het beperken van het leed en de schade die zijn ontstaan bij conflicten tussen burgers. Dit kan bijvoorbeeld door gesprekken te arrangeren tussen dader en slachtoffer van een misdrijf.
Tijdens de bijenkomst aanstaande donderdag komt de geschiedenis van het herstelrecht aan de orde. Hoe dit in de praktijk werkt, wordt getoond aan de hand van een Amerikaanse documentaire waarin een dader en slachtoffer elkaar in de gevangenis ontmoeten. De lezing vindt plaats in lokaal A 037 aan de locatie Hogeschoollaan in Breda en begint om 14.40 uur.

Donderdag 9 maart staat een lezing gepland van theologe, feministe en schrijfster Sieth Delhaas. Een dag na Internationale Vrouwendag gaat zij in op de vraag wat feministische theologie te maken heeft met zingeving en hulpverlening.
Later volgen bijeenkomsten over interculturele opvoeding, de beeldvorming over verstandelijk gehandicapten en de drugsproblematiek. Studium Generale wordt op 8 juni afgesloten met een voordracht van Harry Kunneman, hoogleraar sociale en politieke theorie aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht. (GR)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?