Terug naar overzicht

AMR pleit voor ‘bottom-up’ benadering interne communicatie

De Avans Hogeschool Medezeggenschapsraad (AMR) dringt er bij de Raad van Bestuur op aan in het beleidsplan interne communicatie te kiezen voor een bottom-up benadering. Dat zou beter aansluiten bij de ambitie om medewerkers in een vroeg stadium te betrekken bij de beleidsvorming.

Het beleidsplan is opgesteld door de projectgroep interne communicatie. Die is ingesteld omdat interne communicatie binnen Avans altijd een ondergeschoven kindje is geweest, terwijl het juist in een veranderende organisatie erg belangrijk is, staat in het rapport te lezen.
De nadruk ligt op persoonlijke communicatie, waarbij intranet een ondersteunende functie heeft. Gekozen is voor een top-down benadering: de Raad van Bestuur informeert de directeuren, die informeren op hun beurt de medewerkers. Daarbij moet een vaste overlegstructuur gehanteerd worden.
Volgens de AMR is het niet altijd duidelijk wat het doel van een overleg is, besluitvormend, opiniërend of informerend. Vooral de verschillende overleggen tussen de Raad van Bestuur en de directeuren zijn niet helder gepositioneerd.
De AMR betreurt het ook dat de communicatie naar studenten in het beleidsplan niet is meegenomen. ‘Juist de klant heeft op dit moment veel last van de (gebrekkige) communicatie’, schrijft de AMR in een brief aan de Raad van Bestuur. De raad beveelt dan ook nadrukkelijk aan om de communicatie naar studenten alsnog in het plan op te nemen of hiervoor op korte termijn een apart plan op te stellen. (SW)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?