Terug naar overzicht

Avans raadpleegt personeel over meerjarenbeleid

Om medewerkers vroeg bij het meerjarenbeleid 2007-2010 van Avans te betrekken, vindt in maart een serie bijeenkomsten plaats waarin zij worden geconsulteerd. Personeel wordt gevraagd kritisch te regeren op de eerste ideeën hierover.

De informatiecarroussel bestaat uit zes bijeenkomsten in de tweede week van maart op de locaties in Breda, Tilburg en Den Bosch. De ‘raadpleegbijeenkomsten’ moeten aanvullende inzichten opleveren voor het meerjarenbeleidsplan 2007-2010, zegt Maya van den Heuvel, lid van de projectgroep Meerjarenbeleid.

De projectgroep stelt een lijst met mogelijk relevante onderwerpen op. Die is gevoed door onder andere de managementconferentie in december 2005 en de ballonnenactie begin dit jaar, waarbij medewerkers op alle locaties een wens of boodschap konden achterlaten. Ook wordt een strategische analyse gemaakt van de sterke en zwakke kanten van de hogeschool in relatie tot externe kansen en bedreigingen.

Het eerste resultaat wordt voorgelegd aan de Raad van Bestuur, het management, een studentenpanel, Avans Medezeggenschapsraad, de medewerkers en lectoren. In mei moet een concept-meerjarenbeleidsplan het licht zien, dat weer door de diverse partijen wordt besproken. (GR)

Klik hier voor informatie over bijeenkomsten.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?