Terug naar overzicht

Avans telt 4,1 procent minder inschrijvingen

Avans Hogeschool verwelkomt dit studiejaar 4,1 procent minder inschrijvingen dan het vorig jaar. De onstuimige groei bij Communication and Multimedia Design is niet opgewassen tegen de dalende inschrijvingen bij een aantal andere academies.

In totaal schreven zich ruim 5.600 studenten in, bijna 240 minder dan vorig jaar. In Den Bosch daalde het aantal met 6,7 procent, terwijl Breda/Tilburg het met 2,5 procent minder moet stellen. Dit blijkt uit de definitieve inschrijvingscijfers van de Diensteenheid Personele en Administratieve Ondersteuning (DPAO). Het gaat om voltijd-, deeltijd- en duale studenten.

Zoals verwacht meldden zich behoorlijk veel studenten voor de Bredase opleiding Communication and Multimedia Design (CMD), waarvan de numerus fixus is opgeheven. Met 236 nieuwe studenten zijn dat er ruim honderd meer dan het voorgaande jaar. Samen met de groeiende opleiding Bedrijfskundige Informatica zorgt dit voor een uitdijende Academie voor ICT en Media naar 537 studenten.

Dit voorkomt niet dat het totaal van Avans in de min schiet door fors dalende aanmeldingen bij een aantal academies. Zo keldert de Academie voor Pedagogisch Onderwijs in Breda van 266 naar 202 inschrijvingen, terwijl vooral door de afnemende animo bij Maatschappelijk Werk & Dienstverlening de Academie voor Sociale Studies in Breda mindert van 401 naar 350 (in Den Bosch is het ongeveer gelijk gebleven). De International School zakt van 223 naar 188 en de Academie voor Gezondheidszorg laat een daling zien van 567 naar 501 nieuwe studenten. Daarbij komen de dalers van de Bossche Academie voor Industrie en Informatica (van 380 naar 321) en de Academie voor Bouwkunde en Civiele Techniek (van 204 naar152).

De HBO-raad publiceerde onlangs ook de instroomcijfers. Hieruit viel op te maken dat Avans Hogeschool ‘s-Hertogenbosch meer dan 12 procent minder ingeschreven studenten telde dan vorig jaar en Avans Breda/Tilburg 2,6 procent minder. De cijfers die de twee instanties hanteren laten verschillen zien. Navraag leert dat de HBO-Raad vanwege een iets andere definitie sommige studenten niet meetelt en Avans wel. Het gaat dan om studenten die zich eerder hebben uitgeschreven en zich voor de tweede keer aanmelden. Deze worden wel meegeteld voor de bekostiging. (GR)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?