Terug naar overzicht

‘Binair stelsel is discriminerend’

Collegevoorzitter Norbert Verbraak (Fontys Hogescholen) vindt dat het hbo wordt gediscrimineerd. ‘Wat onderwijs betreft doen we tweederde van het werk voor eenderde van het geld. Ik geef het u te doen.’

Verbraak was vorige week donderdag een van de panelleden op een ISO-bijeenkomst over het binaire stelsel. Zijn klacht viel niet bij iedereen in goede aarde. Studenten verweten hem te veel vanuit een slachtofferrol te denken. ‘Ik ben trots op mijn universiteit. Bij u is trots ver te zoeken’, sneerde een van hen.
‘Ik wil die slachtofferrol helemaal niet’, verweerde Verbraak zich. ‘En ik ben ook niet tegen een binair stelsel. Maar als de tweedeling van het hoger onderwijs het argument is om hogescholen minder geld te geven, het leeuwendeel van hun masteropleidingen niet te bekostigen en hen nauwelijks in staat te stellen onderzoek te doen, dan is dat discriminatie.’

Bijval kreeg Verbraak van Sijbolt Noorda, scheidend collegevoorzitter van de Universiteit en Hogeschool van Amsterdam. Volgens hem is het hoger onderwijs te scherp verdeeld in twee kampen. ‘De universitaire opleidingen zijn in een zwart potje gestopt en de hbo-opleidingen in een witte. En op het moment dat een opleiding uit een wit potje onderzoek wil doen, raakt iedereen in paniek, omdat opleidingen die in het witte potje zijn ingedeeld niet mogen onderzoeken. Zo werkt het niet. Je moet opleidingen de kans geven zich te ontwikkelen, en denk dan niet aan een tweedeling in het stelsel, maar aan een stuk of zeven verschillende soorten hoger onderwijs. Doordifferentiëren betekent dat je veel meer kunt inspelen op de maatschappelijke wensen.’
Overigens is het opvallend dat de vurige pleidooien voor opheffing van het binaire stelsel uitbleven. Alleen PvdA-kamerlid Jacques Tichelaar ziet nog altijd weinig in de huidige rolverdeling. ‘Het gaat er om wat een student aan het einde van een opleiding kan en dat dit wereldwijd duidelijk is via het diploma. Wie die opleiding aanbiedt is verder niet belangrijk. Zoals het er nu voorstaat is het voor een afgestudeerde hbo’er heel moeilijk om aan een buitenlandse werkgever duidelijk te maken wat hij precies heeft gedaan. En een diplomasupplement van drie A4-tjes helpt dan echt niet, dat zorgt alleen maar voor nog meer verwarring.’ (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?