Terug naar overzicht

Blackboardkantoor voor problemen buitenlandse studenten

Studenten van de Academie voor de Technologie van Gezondheid en Milieu (ATGM) in Breda met een buitenlandse achtergrond, die problemen hebben met het onderwijssysteem, kunnen vanaf nu hun klachten en vragen kwijt in een kantoor op Blackboard.

Het studentenplatform van de ATGM in Breda heeft dit opgezet, nadat de Iraanse student Amir Zarif had aangegeven dat studenten met een buitenlandse afkomst problemen hebben met communiceren.

Studenten die als vluchteling naar Nederland zijn gekomen ervaren problemen met de taal, meent Amir Zarif, die zelf vijf jaar geleden van Iran naar Nederland vluchtte. ‘Tijdens mijn eerste jaar van de opleiding Biologisch & Medisch Laboratoriumonderzoek had ik moeite met het communiceren met Nederlandse studenten en leraren.’
Niet alleen de taal was een probleem. ‘Ik wist bijvoorbeeld niet hoe het Nederlandse onderwijssysteem werkte en wat termen als “plan van aanpak” betekenden. Ook wist ik niet goed waar ik met mijn vragen terecht kon. Uiteindelijk hadden de Nederlandse studenten geen zin meer om mij steeds alles uit te leggen’, vertelt Zarif.
Om dit soort problemen op te lossen is het kantoor op Blackboard geopend. Zarif bekijkt de klachten en problemen die aangekaart worden. Ze worden besproken tijdens de vergadering van het studentenplatform. De leden zoeken dan naar een oplossing of verwijzen naar de juiste persoon binnen de academie.
De problemen spelen bij een groep van ongeveer vijftien buitenlandse studenten, meent studentendecaan Bernard Broeders. Dit zijn voor een deel vluchtelingen, maar ook studenten met een buitenlandse achtergrond die in Nederland geboren zijn. ‘Deze studenten komen uit een cultuur waar het normaal is om alleen te luisteren tijdens de les. Docenten hebben er een hoge status. Ze zijn bang dat als ze iets vragen ze dom gevonden worden’, vertelt de studentendecaan.
Irakees Ferhad Mohamed, derdejaarsstudent Chemie, is sinds zes jaar in Nederland. Hij herkent de problemen van Zarif, maar denkt niet dat hij zijn klachten in het kantoor op Blackboard zal zetten. ‘Als ik iets niet begrijp, probeer ik dat zelf op te lossen door het aan medestudenten of aan docenten te vragen’, vertelt hij.
Toch verwacht Broeders dat de buitenlandse studenten gebruik zullen maken van het kantoor. ‘Amir functioneert als intermediair tussen de studenten en docenten. Omdat hij één van hen is, is hij makkelijker aanspreekbaar dan een docent.’ (MW)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?