Terug naar overzicht

‘Code goed bestuur voor mkb kan nuttig zijn’

Een ‘code goed bestuur’ voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) kan nuttig en kansrijk zijn. Maar dan moet die een bedrijf wel iets opleveren, want aan een code met alleen regeltjes heeft de ondernemer een broertje dood. Dat is één van de conclusies van het onderzoek van het lectoraat Corporate Governance, dat 14 februari wordt gepresenteerd.

Grote, beursgenoteerde bedrijven hebben de Code Tabaksblat, waarin de sturing, toezichthouding en verantwoording van de bedrijven wettelijk is geregeld. Een dergelijke code opstellen voor het mkb lijkt alleen haalbaar als de ondernemer denkt dat ‘het loont’, bijvoorbeeld om de continuïteit en het succes van een bedrijf te waarborgen, meent lector Corporate Governance Edith Hooge.
‘Regeltjes stuiten ondernemers tegen de borst. Ze zeggen “ik ben niet voor niks voor mezelf begonnen”. Maar als ze snappen dat een “code goed bestuur” hen wat kan opleveren, zijn ze wel gemotiveerd eraan mee te werken’, legt Hooge uit.

In de discussie over een ‘code goed bestuur’ wordt er volgens de lector teveel van uitgegaan dat het alleen maar om ‘nog meer regeltjes’ gaat. ‘Een code kan ook dienen als een instrumument om een diagnose van een bedrijf te stellen om vervolgens met oplossingen te komen voor problemen.’
‘Een bedrijf dat de relatie met zijn stakeholders (alle betrokkenen bij een bedrijf, zoals klanten en toeleveranciers, red.) goed beschrijft en vastlegt hoe ze er met afspraken omgaan, komt bijvoorbeeld betrouwbaarder over’, zegt de lector. Een transparante bedrijfsvoering kan ervoor zorgen dat een bedrijf makkelijker een lening bij de bank krijgt. Een kritische Raad van Toezicht kan een onderneming behoeden voor fouten.

Een mkb-gedragscode moet volgens Hooge variabel zijn en toegepast op het bedrijf waar die voor geldt, omdat er tussen mkb-bedrijven veel verschil is. De brancheverenigingen zouden hierbij een rol kunnen spelen, denkt Hooge.
Het lectoraat Corporate Governance voerde het onderzoek uit in samenwerking met het Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (EIM). Ze hielden telefonische enquêtes onder een representatieve groep ondernemers uit de regio. Voorafgaand waren er vier rondetafelgsprekken met directeuren, accountants en controllers uit het midden- en kleinbedrijf.

De uitslag van het onderzoek staat beschreven in het rapport ‘Small Business Governance. Een verkenning naar de betekenis en de praktijk van Corporate Governance in het MKB’. Dit wordt dinsdag 14 februari tijdens een symposium in de kunstacademie aan de Beukenlaan in Breda gepresenteerd.
Sprekers zijn dan onder meer lector Corporate Governance Edith Hooge en Peter van Hoesel, directeur van EIM en hoogleraar beleidsonderzoek. Het symposium begint om 14.30 uur en wordt om 16.30 uur afgesloten met een borrel. Inschrijven kan via ly.abbema@avans.nl. (PM)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?