Terug naar overzicht

Grote toename hbo-instroom aan universiteit

Steeds meer hbo’ers studeren na hun opleiding verder aan de universiteit. De toename van meer dan vijftig procent is vooral toe te schrijven aan de aantrekkingskracht van de masteropleidingen.

De groei blijkt uit cijfers van de IB-Groep over de instroom aan de universiteiten. In 1999 gingen ongeveer elfduizend hbo’ers na hun afstuderen naar de universiteit. In 2004 waren dat er al negentienduizend. De groeispurt begon met de invoering van het bamastelsel in 2002.
In de data zitten wat onnauwkeurigheden. Zo wordt de instroom van hbo’ers in schakelklassen niet apart geregistreerd. Universiteiten schreven schakelstudenten tot 2004 in als bachelor- of masterstudenten, of registreerden hen niet. Evenmin valt uit de cijfers van de IB-Groep af te leiden of de hbo-doorstromers hun WO-opleiding even vaak afmaken als in het verleden.

Het aantal hbo-afgestudeerden dat aan het eerste jaar van een WO-studie begint is volgens de statistieken van 11.000 naar 14.000 gegroeid. Het lijkt er op dat die groei veroorzaakt is doordat veel universiteiten ‘schakelklassers’ als bachelorstudenten inschreven. In 2005 mag dat niet meer van staatssecretaris Rutte; de universiteiten krijgen namelijk geen bekostiging voor de schakelklassers.
Het leeuwendeel van de groei komt dus voor rekening van de masteropleidingen, waar in 2004 zo’n vijfduizend hbo-studenten instroomden. Voor het huidige collegejaar staat de teller inmiddels op 5300. (BB/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?