Terug naar overzicht

Hbo wil selectie aan de poort voor havisten zonder wiskunde in pakket

Havisten met het examenprofiel cultuur & maatschappij mogen vanaf 2009 niet langer zonder meer naar het hbo. Als het verplichte vak rekenen uit het profiel verdwijnt, moeten ze voor elke opleiding eerst een toelatingsonderzoek doen.

Dat schrijft de HBO-raad in een opmerkelijk advies aan staatssecretaris Rutte van Onderwijs. De hogescholen beschouwen het vak wiskunde, naast Nederlands en Engels, als basisvak, dat in geen enkel examenprofiel mag ontbreken. Nu minister Van der Hoeven lijkt te volharden in haar voornemen om wiskunde vanaf 2007 uit het C&M-profiel te halen, verlangt de HBO-raad het recht om aan de poort te mogen selecteren. Niet alleen voor de pabo, maar voor alle hbo-opleidingen. Overigens wil de raad eenzelfde regeling voor mbo’ers.
In de brief benadrukt de HBO-raad dat het de ‘nadrukkelijke voorkeur’ heeft om wiskunde verplicht te laten. Het hbo is bereid om mee te werken aan de ontwikkeling van een nieuwe inhoud van het vak, met een veel zwaardere nadruk op rekenvaardigheden.

Het advies van de HBO-raad komt aan de vooravond van het debat over de herstructurering van de profielen in het voortgezet onderwijs, vanmiddag in de Tweede Kamer.
De discussie over het wiskundeonderwijs ontbrandde onlangs in volle hevigheid toen bleek dat veel eerstejaars pabo-studenten slechter rekenen dan een goede basisschoolleerling uit groep acht. De reken- en spellingsvaardigheid van pabo-studenten geldt al jarenlang als struikelblok in hun opleiding.
Hogescholen en minister hebben vorige maand afgesproken dat alle onderwijzers in spe voortaan een diagnostische rekentoets krijgen voor ze aan de pabo beginnen. Halen ze binnen anderhalf jaar niet het gewenste niveau, dan moeten ze hun opleiding staken. Het nieuwe voorstel van de HBO-raad gaat veel verder: daarmee kunnen hogescholen C&M-havisten en mbo’ers al aan de poort weigeren. Ook voor een opleiding als creatieve therapie. (HC/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?