Terug naar overzicht

Herstelperiode afgekeurde opleidingen mogelijk al in 2007 ingevoerd

Het accreditatiestelsel moet soepeler en goedkoper kunnen functioneren. Om dat te bereiken, werken ministerie en NVAO met koepelorganisaties, studentenbonden en visiterende instanties (vbi’s) aan een actielijst van negen punten, waaronder een snelle invoering van een korte herstelperiode voor ondermaats scorende opleidingen.

Dat blijkt uit een werkdocument van accreditatieorganisatie NVAO. Alle opleidingen moeten uiterlijk in 2010 van een keurmerk zijn voorzien, maar volgens instellingen zijn de kosten van de accreditatie te hoog en zorgt het systeem voor veel bureaucratie. Ook het ministerie van OCW en de NVAO zelf stellen dat de accreditatieregels na de huidige operatie moeten worden herzien.
Een korte herstelperiode voor slecht scorende opleidingen zou er voor kunnen zorgen dat visitatiecommissies sneller tot een scherp oordeel komen. Opleidingen krijgen namelijk de tijd om zich te verbeteren zonder dat de accreditatie meteen in gevaar komt. NVAO-voorzitter Karl Dittrich en staatssecretaris Rutte lieten zich eerder al positief uit over de maatregel. Mogelijk wordt de herstelperiode al in 2007 ingevoerd, nog voor alle opleidingen zijn gekeurd.

De actielijst behelst vooral de aanpak van praktische zaken. Zo wil de NVAO voortaan op verzoek naar het gewicht van een visitatiecommissie kijken voordat deze aan een klus begint. Ook moet de NVAO op termijn lichtere beoordelingsprocedures hanteren als blijkt dat het niveau van visitatierapporten en commissie goed is. De accreditatiekaders moeten bovendien nog eens goed worden nagelopen: in het veld leeft het idee dat het aantal regels te groot is en dus bureaucratie in de hand werkt.
Verder moeten opleidingsvarianten – voltijd, deeltijd, duaal – in de nabije toekomst niet meer afzonderlijk worden beoordeeld, maar geclusterd. Clustering moet ook meer plaatsvinden bij kleine, inhoudelijk verwante opleidingen. Daarmee worden de kosten van accreditatie flink gereduceerd.
Ruttes macrodoelmatigheidstoets – een instrument waarmee het ministerie van OCW nagaat of een nieuwe opleiding wel in een maatschappelijke of economische behoefte voorziet – voortaan voor de accreditatie van een nieuwe opleiding kan plaatsvinden.

Het ministerie van OCW wil niet inhoudelijk op het document reageren. Volgens een woordvoerder van Rutte gaat het om een interne notitie die nog nader moet worden uitgewerkt. De NVAO laat via een woordvoerder weten dat alle partijen weliswaar akkoord gaan met de actiepunten, maar voegt daar aan toe dat het slechts gaat om een eerste stap.
LSVb-voorzitter Jonathan Mijs is blij met het document. ‘Door deze afspraken krijgen instellingen uiteindelijk meer vertrouwen. Hogescholen en universiteiten hebben dat altijd als belangrijke voorwaarde gebruikt als het gaat om de verstrekking van bedrijfsinformatie voor de studiekeuzewebsite. Ik ga er van uit dat we nu beter zaken kunnen doen.’ (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?