Terug naar overzicht

Informatiespecialisten schakel tussen docent en leercentrum

Een perfect op de academie afgestemde collectie, databank of studentgerichte voorzieningen. Om dat voor elkaar te krijgen heeft het Leer- en Innovatiecentrum informatiespecialisten in het leven geroepen.

De informatiespecialist fungeert als schakel tussen de academie en het leercentrum. Zij moeten door met de academie in gesprek te gaan maatwerk leveren. Zo neemt de vraag naar talenonderwijs toe. Het LIC onderzoekt nu of en op welke manier dat kan worden aangeboden. ‘We pikken het op’, zegt Eric van Oevelen, informatiespecialist voor zowel de Academie voor ICT en Media als de International School in Breda.
Van Oevelen gelooft dat door de nabijheid het aanbod optimaal wordt afgestemd op de vraag. De informatiespecialisten zullen ook suggesties geven voor bijvoorbeeld publicaties. Maar de academie blijft verantwoordelijk voor het onderwijs. ‘Als de docent zijn oudere materiaal beter vindt, moet hij dat blijven gebruiken. De docent beslist.’

In de ideale situatie is het leercentrum een integraal onderdeel binnen de opzet van het onderwijs. Het is de bedoeling dat academies gebruik gaan maken van de docentplekken in het leercentrum. Zodat een docent als vraagbaak dient voor groepjes studenten die aan een project werken. Van Oevelen: ‘Dat is echt hoe het leercentrum bedoeld is.’
De nieuwe functie moet nog worden goedgekeurd door de LIC-raad en de Avans Medezeggenschapsraad. (MvH)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?