Terug naar overzicht

Kort geding over benoeming UvA-voorzitter

De centrale studentenraad van de Universiteit van Amsterdam wil via een kort geding voorkomen dat hoogleraar Karel van der Toorn de nieuwe collegevoorzitter van de Universiteit en Hogeschool van Amsterdam wordt.

Volgens raadsvoorzitter Hedde Rijkes zijn zowel de centrale ondernemingsraad als de studentenraad niet fatsoenlijk gehoord. Hij spreekt van een dieptepunt in de verhouding met de raad van toezicht, die de aanstelling regelt. ‘Wij hebben in januari via de pers vernomen dat Van der Toorn kandidaat was voor de functie. We zijn uiteindelijk twee weken geleden op gesprek geweest. Wij hebben toen duidelijk aangegeven dat we dit niet als “hoormoment” beschouwden en dat we een bezwaarprocedure zouden beginnen. Maar de raad van toezicht is gewoon doorgegaan.’
Een woordvoerder van de Universiteit en Hogeschool van Amsterdam wil weinig kwijt over de benoeming van godsdienstwetenschapper Van der Toorn. ‘Het is gewoon rond. De medezeggenschapsraden zijn gehoord en daarmee is de kous af. Ze hebben geen instemmings- of adviesrecht in deze zaak. Dus wij zien een rechtszaak met vertrouwen tegemoet.’

Erik de Groot, advocaat van de studentenraad, vindt de ‘arrogantie’ van de officiële reactie tekenend voor de UvA. ‘De leden van de studentenraad zijn net als ik van de benoeming van Van der Toorn op de hoogte gebracht via de lokale tv-zender. De medezeggenschapsraden van de UvA hebben op dit punt misschien geen inspraakrecht, maar ze moeten wel op een fatsoenlijke wijze worden gehoord. En dat is niet gebeurd. Overigens zou Van der Toorn zich nog eens achter zijn oren moeten krabben over zijn benoeming. Succes als collegevoorzitter krijg je alleen als er draagvlak voor je is.’

De centrale studentenraad voelt zich gesterkt door reacties van andere partijen bij de Hogeschool en Universiteit van Amsterdam. ‘We zijn de enige groep die een kort geding aanspant, maar de ondernemingsraad en de decanen van de UvA zijn ook niet tevreden over de gang van zaken.’ (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?