Terug naar overzicht

Leercentrum en IDM scholen mediathecarissen bij

Interviewen, werken met RSSfeed, een digitale collectie bijhouden en schrijven voor het beeldscherm. De taken van ‘bibliothecarissen’ – ook binnen hogescholen – zijn drastisch veranderd. Daarom is bij Avans een bijscholingscursus ontwikkeld.

Het scholingsprogramma dat speciaal is gericht op het werkveld, is ontwikkeld door het Leer- en Innovatiecentrum en de opleiding Informatie Dienstverlening en -Management (IDM). Ellen Simons, hoofd van het Leercentrum en Marga Jacobs van IDM ontdekten het kennishiaat tijdens hun deelname aan de FOBID werkgroep. Deze werkgroep richtte zich het afgelopen jaar op de aansluiting tussen het werkveld en de IDM-opleidingen.
Een van de uitkomsten was dat de nieuwe IDM-opleidingen beter dan vroeger aansluiten op het werkveld. Liepen de opleidingen voorheen ver vooruit op de beroepspraktijk vanwege hun keuze voor ICT en digitale bronnen, tegenwoordig zijn deze ontwikkelingen niet meer uit de bibliotheken weg te denken.
Maar ook merkte de werkgroep dat een grote groep medewerkers die vaak al jaren in bibliotheken werkt, behoefte heeft aan forse bijscholing. Dat werd niet door het bestaande IDM-aanbod opgelost. Openbare bibliotheken ondervangen het kennishiaat door elke twee jaar samen met IDM-opleidingen een vijftiendaagse cursus aan te bieden aan hun medewerkers.

Voor hogescholen was er nog niets op dit gebied. Nu de mediatheken van Avans de verandering ondergaan tot een Leercentrum, en medewerkers andere taken gaan krijgen, is bijscholing extra nuttig. Het Leercentrum biedt nu twee cursussen aan voor haar medewerkers, namelijk ‘Informatie op Maat’ en ‘Projectmatig werken aan een digitale collectie’. Bij de cursus ‘Informatie op Maat’ – die donderdag wordt afgesloten – wordt vooral ingegaan op het verwerven van de benodigde vaardigheden om de vraagstelling van de klant snel boven tafel te krijgen. Zo krijgen cursisten interviewtechnieken en een cursus adviesvaardigheden. Bij de cursus over digitale collectievorming die in maart start, wordt niet alleen ingezoomd op het aanleggen van de collectie, maar vooral ook op zaken als de juridische kanten van digitalisering, zoals licentieovereenkomsten en copyright.
Het scholingsprogramma van Avans is bedoeld als pilot. Dit is de reden dat er ook een aantal collega’s uit andere hogescholen deelnemen. Als het aanslaat, kunnen de cursussen landelijk worden aangeboden. (MvH)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?