Terug naar overzicht

Meer studenten voor Amsterdam en Rotterdam, minder voor Avans

Dit schooljaar hebben vooral de Hogeschool van Amsterdam en de Hogeschool Rotterdam meer eerstejaars getrokken. Hogeschool Inholland, de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden en Avans Hogeschool verloren terrein.

In het hele hoger beroepsonderwijs zijn 1,7 procent meer studenten begonnen. Dat blijkt uit de definitieve instroomcijfers van het hbo, die de HBO-raad vandaag openbaar maakte. De Hogeschool van Amsterdam en de Hogeschool Rotterdam steken ver boven dat landelijke gemiddelde uit. Zij hadden maar liefst 14,2 procent meer instroom dan vorig jaar.

Aan de andere kant van het spectrum staat Hogeschool Inholland, die volgens de officiële cijfers bijna een vijfde minder instroom kreeg. Een voetnoot in het bestand verklaart een deel van het verlies: enkele opleidingen van Inholland zijn overgebracht naar andere hogescholen. Gecorrigeerd bedraagt de daling nog altijd 14,4 procent.
De NH Leeuwarden had dit jaar 6,7 procent minder instroom en ook Avans Hogeschool zat 6 procent onder de instroom van het jaar daarvoor. De grote hogescholen Fontys en Saxion steken met 2 procent meer nieuwe eerstejaars iets boven het landelijke gemiddelde uit.

Van alle hbo-opleidingen groeiden de sociaal-agogische opleidingen het hardst: die trokken 5,2 procent meer nieuwe studenten. Vooral pedagogiek en sociaal pedagogische hulpverlening groeiden flink met ruim 20 en 6 procent. Het agrarische onderwijs en het kunstonderwijs daalden juist met ongeveer 1,5 procent. In het economisch onderwijs (1,2 procent erbij) en bij de lerarenopleidingen (0,5 procent erbij) veranderde relatief weinig.
Populaire studies zijn dit jaar facility management en bedrijfskundige informatica, die met 11 procent stijgen. Ook accountancy en verpleegkunde zijn in trek met zo’n 5 procent meer instroom. Informatica, bouwkunde en elektrotechniek verliezen juist terrein.

Opvallend is de daling bij hbo-rechten. Die opleiding schoot aanvankelijk pijlsnel omhoog, maar in het vierde jaar van haar bestaan leverde de studie weer bijna 5 procent van haar instroom in. Er zijn dit jaar 2351 studenten van start gegaan, tegen 2470 vorig jaar. De opleiding sociaal juridische dienstverlening wist dit jaar juist 2,5 procent meer studenten te trekken. Management, economie & recht zit al jaren in een dalende lijn en verloor ook dit jaar bijna 7 procent instroom. (BB/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?