Terug naar overzicht

Meldplicht voor fuserende instellingen

Onderwijsinstellingen moeten een fusievoornemen voortaan vooraf melden bij het ministerie van OCW. Dat toetst de plannen vervolgens op mogelijk ongewenste effecten. Zijn die er, dan gaat de fusie niet door.

Dat schrijven minister Van der Hoeven en staatssecretaris Rutte vandaag op de opiniepagina van de Volkskrant. De maatregel die de bewindslieden voor ogen hebben, moet voorkomen dat studenten en scholieren straks niet meer tussen opleidingen kunnen kiezen, omdat al het onderwijs wordt aangeboden door een paar mammoetinstellingen.
Toch benadrukken de bewindslieden dat ze in de toekomst niet alleen kleine instellingen willen: ‘We willen dat er een tegenkracht komt op de soms ongebreidelde fusietrend in het beroeps- en hoger onderwijs’ , aldus Van der Hoeven en Rutte.
In de jaren tachtig en negentig werd schaalvergroting in het onderwijs juist gestimuleerd. Van de ruim vierhonderd hogescholen in de vroege jaren tachtig, zijn er door de schaalvergroting slechts 45 over. Vorig jaar was ook de Onderwijsraad kritisch over de schaalgrootte in met name het beroeps- en het voortgezet onderwijs. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?