Terug naar overzicht

Minister gepikeerd over lobby HBO-raad

Minister Van der Hoeven van Onderwijs heeft geërgerd gereageerd op het advies van de HBO-raad om havisten zonder wiskunde in hun examenprofiel voortaan aan de poort te selecteren.

Vooral de timing van het advies aan staatssecretaris Rutte – daags voor het kamerdebat over de hervorming van de tweede fase van het voortgezet onderwijs – riep de wrevel van de minister op. ‘Ik vind het raar dat de HBO-raad dit soort brieven gaat versturen vlak voor we over de nieuwe profielen gaan praten. Het gaat niet aan om de discussie daarover op deze manier te heropenen.’
Ook een aantal parlementariërs had zich geërgerd. Onderwijswoordvoerder Slob van ChristenUnie bijvoorbeeld wil ‘absoluut’ geen selectie aan de poort en noemde het ’the limit’ dat de HBO-raad ‘met een U-bocht alsnog wil doordrukken dat wiskunde een verplicht havo-examenvak blijft’. Er waren toch al duidelijke afspraken gemaakt om de rekenvaardigheid van pabo-studenten te verbeteren?

Vorige maand hebben de HBO-raad en de minister inderdaad afgesproken dat onderwijzers in spe vanaf 2007 een (niet-verplichtende) rekentoets afleggen voor ze aan de pabo beginnen. Vóór 1 juni moet bovendien zijn onderzocht of er meer fundamentele maatregelen nodig zijn om de rekenvaardigheid van pabo-studenten te verbeteren.
Maar die afspraken maken het door de hogescholen geconstateerde wiskundegemis bij andere opleidingen niet goed, stelt woordvoerder Cramers van de HBO-raad. Bovendien was het staatssecretaris Rutte zelf die de HBO-raad half december om advies heeft gevraagd over nieuwe vooropleidingseisen, nodig vanwege de gewijzigde havo- en vwo-profielen. ‘Rutte wilde dat advies vóór half februari hebben. We hebben het vorige week besproken en goedgekeurd in de algemene vergadering van de HBO-raad. Het leek ons met het oog op de besluitvorming goed om het advies niet na maar vóór het slotdebat in de Tweede Kamer te versturen.’

Dat minister en Kamer zich nogal overdonderd toonden door het advies, betreurt hij. ‘We hebben Kamer en minister al een aantal malen laten weten dat we voor een versterking van wiskunde en rekenvaardigheden zijn. Als dit basisvak verdwijnt uit het havo-profiel cultuur & maatschappij, heeft dat wat ons betreft consequenties en willen we selectie aan de poort voor die groep havisten.’ (HC/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?