Terug naar overzicht

NVAO keurt twee visitatierapporten van Inholland af

Twee grote sociaalagogische opleidingen van Hogeschool Inholland moeten een nieuwe accreditatieaanvraag indienen. Op basis van de rapporten die ze hebben laten maken, kan accreditatieorganisatie NVAO hen niet beoordelen.

Het gaat om de bacheloropleidingen sociaal pedagogische hulpverlening en personeel & arbeid die de hogeschool in deeltijd, voltijd en als duale variant aanbiedt op negen locaties in Nederland. In 2004 hadden ze een gezamenlijke instroom van 923 eerstejaars.
Een van de redenen voor de afkeuring is dat beide opleidingen ‘een zéér groot aantal locatie-varianten’ hebben; op grond van de rapporten is het niet mogelijk een oordeel te geven over de basiskwaliteit in elke variant.

De accreditatieorganisatie benadrukt dat haar afkeuringsbesluit niets zegt over de kwaliteit van de opleidingen. Toch lijkt de NVAO hieraan te twijfelen. De deskundigen die de opleidingen beoordeelden, spreken in beide rapporten hun zorg uit over de ‘mogelijk tekortschietende’ hoeveelheid docenten en onderwijsondersteunende medewerkers. De NVAO vindt dat dit ‘een te zware hypotheek legt op de toekomstige kwaliteit’. Het keurmerk wordt immers voor zes jaar afgegeven.
De twee opleidingen krijgen een jaar de tijd om een nieuwe accreditatieaanvraag in te dienen. (HC/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?