Terug naar overzicht

Onderwijsraad: internationaliseer voortgezet onderwijs

De tweede fase van havo en vwo moet de komende jaren internationaler van opzet worden. Tot die tijd moet het Internationale Baccalaureaat (IB) – een duur, wereldwijd erkend onderwijsprogramma – beperkt toegankelijk worden voor scholieren met internationale aspiraties.

Dat stelt de Onderwijsraad in een gisteren verschenen rapport. Net als de Tweede Kamer vindt het adviesorgaan dat het Nederlandse voortgezet onderwijs zich extra moet inspannen om aansluiting te vinden bij het internationale hoger onderwijs. Zolang dat nog niet tot tastbare resultaten heeft geleid, moet het Internationale Baccalaureaat breder toegankelijk zijn.
Op dit moment zijn de tien publiek bekostigde Nederlandse scholen die het IB aanbieden alleen bestemd voor kinderen van ouders met een internationale werkkring: diplomaten en werknemers van multinationals. De Onderwijsraad wil de toegang tot de IB-opleiding voorbehouden aan de beste havisten en vwo’ers. Die moeten in staat zijn om deel te nemen aan Engelstalig onderwijs zonder dat hun niveau van het Nederlands onder druk komt te staan. Daarnaast zou als eis moeten gelden dat de scholieren een bijzondere motivatie hebben, of ouders die op korte termijn naar het buitenland vertrekken. Scholieren die het niet redden, moeten zonder moeite kunnen terugvallen op het ‘gewone’ havo- of vwo-onderwijs.

Minister Van der Hoeven had de Onderwijsraad om advies gevraagd, nadat de Tweede Kamer eind 2004 een motie had aangenomen waarin werd gesteld dat het Internationaal Baccalaureaat voor alle Nederlandse scholieren bereikbaar moet zijn. Van der Hoeven legde de motie toen naast zich neer. In de eerste plaats vanwege de kosten: de opleiding kost de staat meer dan duizend euro extra per scholier per jaar, bovenop de 5600 euro voor een gewone havist of vwo’er. De ouders van IB-scholieren dragen zelf nog eens drieduizend tot 5500 euro per jaar bij.
Daarnaast is de voertaal bij een IB-opleiding Engels, terwijl Van der Hoeven van diezelfde Tweede Kamer de opdracht heeft gekregen om het Nederlandstalige onderwijs te waarborgen. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?