Terug naar overzicht

Onderwijsraad wil duidelijker toezicht

De Onderwijsraad vindt dat de inspectie een grotere rol moet spelen. In het hoger onderwijs moet ze haar taken beter afstemmen met andere kwaliteitsbewakers.

Sinds de invoering van het accreditatiestelsel hebben hogescholen en universiteiten te maken met drie toezichthouders. De belangrijkste is accreditatieorganisatie NVAO die de opleidingen van een keurmerk voorziet. Daarnaast zijn de vbi’s actief – commerciële bureaus die opleidingen met het oog op hun accreditatieaanvraag onderzoeken en beoordelen. Bovendien heeft de onderwijsinspectie nog altijd de bevoegdheid om een instelling of opleiding in het hoger onderwijs binnenstebuiten te keren, zoals onlangs bij Hogeschool Inholland gebeurde. Daardoor is volgens de Raad een ondoorzichtige praktijk ontstaan en zouden de NVAO en de inspectie hun taken beter op elkaar af moeten stemmen.
Ook over de accreditatieprocedure is de Onderwijsraad niet tevreden. De NVAO kan er volgens de huidige wet alleen maar voor kiezen om een opleiding af te keuren. De angst in het hoger onderwijs om niet door de keuring te komen leidt tot defensief gedrag. Daarom adviseert de raad om de herkansingsmogelijkheden uit te breiden. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?