Terug naar overzicht

Pabo-studenten vinden zelfontdekkend leren lastig

Pabo-studenten ervaren het zelfontdekkend leren als leuk, maar lastig. Ze hebben het gevoel in het diepe te worden gegooid. Dat zeiden ze gisteren tijdens een bijeenkomst over het nieuwe curriculum.

De Academie voor Pedagogisch Onderwijs belegde de bijeenkomst om erachter te komen wat studenten van het nieuwe curriculum vinden, dat dit schooljaar is ingevoerd. ‘We willen graag samen met studenten een aantrekkelijk programma samenstellen’, zegt Anita Heijltjes, projectcoördinator curriculumvernieuwing bij de Pabo.
Uit het gesprek bleek dat het studenten pas nu – in het derde blok – duidelijk wordt wat er van hen wordt verwacht. Heijltjes: ‘De studenten krijgen steeds beter in de gaten hoe ze hun studie moeten aanpakken. Dat ze niet moeten wachten op opdrachten, maar zélf vragen moeten stellen.’
De Pabo zou kunnen helpen door eerder duidelijkheid te scheppen. Bijvoorbeeld door studenten eerder te informeren, meent Heijltjes. Maar daarbij moet je wel voorzichtig zijn en ze niet al het eigen initiatief uit handen nemen. ‘Je moet ze in zoverre laten zwemmen, dat ze er van leren.’

Ze geeft aan dat het niet alleen voor de studenten zoeken is in de nieuwe actievere werkvormen. Ook voor docenten is alles nog nieuw. En de studenten merken dat, zegt Heijltjes. ‘Docenten gaan nog te verschillend om met competentiegericht onderwijs. We moeten dus duidelijker afspraken maken.’
Vorig jaar heeft de Pabo een soortgelijke bijeenkomst gehad met haar studenten. Toen zeiden zij vooral meer aansluiting te willen op de praktijk. Volgens hen zouden ze daardoor actiever met de opleiding bezig zijn. Behalve aandacht voor de praktijk, wensten studenten toen een open, uitdagende en positief stimulerende leeromgeving.
Tijdens de volgende bijeenkomst op 27 april gaat de groep discussiëren over minoren. (MvH)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?