Terug naar overzicht

Raad van Bestuur en AMR: vertrouwensbreuk herstellen

De vertrouwensbreuk tussen de Raad van Bestuur en de Avans Hogeschool Medezeggenschapsraad (AMR) zal voor de zomer worden opgeheven. Die intentie hebben beide partijen tijdens een gezamenlijke ‘heimiddag’ afgelopen dinsdag afgesproken.

De Raad van Bestuur en de AMR werken de komende maanden met vertrouwen samen, waardoor een goede verstandhouding hersteld kan worden, zo is de bedoeling.

Aanleiding van de vertrouwensbreuk, die de vorige medezeggenschapsraad begin juni vorig jaar uitsprak, was de gang van zaken rondom het rapport van de Commissie Schutte. Die commissie adviseerde de minister om Avans minstens 21 miljoen euro te laten terugbetalen vanwege onterecht verkregen bekostiging.
Een deel van de toenmalige medezeggenschapsraad wilde definitief het vertrouwen in de Raad van Bestuur opzeggen. Dit voorstel haalde het net niet. Daarop besloot en grote meerderheid dat er sprake is van een vertrouwensbreuk.

De AMR begrijpt de redenen en emoties die tot het besluit hebben geleid, maar constateert tevens ‘dat de scherpte van de vertrouwensbreuk er inmiddels af is’, zo staat in een verklaring. Wat meespeelt is dat een deel van de toenmalige raadsleden is vervangen voor een nieuwe lichting. ‘De vorige raad heeft een moeilijke periode meegemaakt met moeilijke dossiers zoals de Commissie Schutte, de fusie en de reorganisatie’, zegt AMR-voorzitter Birgit Croft.

De verstoorde verhoudingen zijn nog niet geheel van tafel. Belangrijk is dat het bestuur en de AMR goed met elkaar communiceren, zegt Croft. Afgaande op de besprekingen zoals die nu worden gevoerd, verwacht zij dat de breuk binnenkort zal zijn hersteld. (GR)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?