Terug naar overzicht

Rutte eist harde studiekeuzeinformatie

Staatssecretaris Rutte betreurt het dat het hoger onderwijs zoveel geld uitgeeft aan studentenwerving, maar verbieden wil hij dat niet. Wel eist hij dat de instellingen meer gegevens aanleveren over hun onderwijskwaliteit.

Het is de bewindsman menens, verzekerde hij maandag tijdens een debat bij de Hogeschool Inholland in Haarlem. Als de hogescholen, universiteiten en studentenbonden het dit voorjaar niet eens worden over de uitbreiding van de informatie op hun gezamenlijke studiekeuzewebsite, gaat hij die wettelijk afdwingen. Hij volgt daarmee de wens van een kamermeerderheid.
Donderdag opent Rutte de website www.studiekeuze123.nl officieel. Op basis van de SKI-database van het Leidse onderzoekscentrum Choice, waarmee onder meer de Keuzegids Hoger Onderwijs wordt samengesteld, kunnen studiekiezers daar nu al onder meer zien hoe veertigduizend geënquêteerde studenten hun opleidingen beoordelen. Net als de studentenbonden wil de staatssecretaris dat de hogescholen en universiteiten zelf veel meer objectieve en vergelijkbare gegevens aanleveren voor de site. Bijvoorbeeld over studie-uitval, de arbeidsmarktpositie van hun afgestudeerden en over de hoeveelheid docenten die ze inzetten voor het onderwijs.

Accreditatieorganisatie NVAO en de Onderwijsinspectie controleren alleen de basiskwaliteit van het hoger onderwijs, stelde Rutte. ‘Daarnaast heb je betrouwbare rankings nodig om te kunnen zien of een opleiding er kwalitatief bovenuit steekt.’ Samen met leerrechtenbekostiging en goede medezeggenschap zijn rankings in Ruttes visie belangrijke prikkels voor instellingen om zich kwalitatief te verbeteren. (HC/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?