Terug naar overzicht

Stageplek screenen met Avans werkplekscan

Het is niet altijd eenvoudig om de perfecte stage te vinden, zo ondervinden stagecoördinatoren regelmatig. Daarom is een werkplekscan ontwikkeld voor Avans.

Nies Rijnders, onderwijskundige bij het Leer- en Innovatiecentrum, ontwikkelde de scan samen met Ger van Cleef, docent bij de Academie voor Marketing in Den Bosch.
In een scan staan de kwaliteitseisen waaraan een praktijkleerplaats moet voldoen. Landelijk zijn er al veel checklists waarop een docent een stageplek kan beoordelen. Aan hoe meer punten de stageplek voldoet, hoe rijker de stage, wordt gedacht. Van Cleef: ‘Zo’n lijst kan gebruikt worden voor de selectie van stageplaatsen, maar ook om het gesprek aan te gaan met de bedrijven over wat er van hen gevraagd wordt bij een stage.’

Maar met een algemene checklist is nog niet aangetoond of de stage aansluit op het onderwijs. De werkplekscan van Van Cleef en Rijnders bekijkt juist wel of de stage past bij wat er in de rest van de opleiding gebeurt. Een stage moet consistent zijn met het binnenschoolse curriculum, zegt Van Cleef. ‘Als het niet aansluit op het onderwijs gooi je de student op een verschrikkelijke manier in het diepe.’

Om een stage te laten aansluiten op het onderwijs, kan het zijn dat een opleiding meer invloed moet uitoefenen op de stage-inrichting, meent Van Cleef. En de regie voeren. Maar dat vraagt om een andere begeleiding. ‘Dan moet de opleiding er veel meer bovenop zitten. En als de opdracht van een stageplek niet aansluit bij het onderwijs, nee durven zeggen.’ Je moet zorgen dat de keuzes die je in de rest van je onderwijsprogramma genomen hebt ook gaan gelden voor de stage.’
Binnen de Academie voor Marketing zal de scan gebruikt worden om een onderlinge discussie te voeren. ‘We willen uitgangspunten formuleren over hoe er in de nieuwe brede bachelor moet worden omgegaan met stages en praktijkperiodes.’

De Werkplekscan is onderdeel van het project ‘Praktijkleren: dynamiek en dilemma’s’ dat in het kader van het B2M2-traject is uitgevoerd. Praktijkleren gaat verder dan een stage, het moet een geïntegreerd onderdeel van het onderwijs zijn. Voor zijn project bezocht Nies Rijnders verschillende academies, waaronder de duale opleiding bij de Academie voor Bouwkunde en Management en de pabo in Breda. (MvH)

Zie ook artikel ‘Stage is zwemmen of verzuipen’ in Punt 11, nu in de bakken

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?