Terug naar overzicht

Toename uitval allochtone studenten lijkt overdreven

Het aantal allochtone studenten dat het hoger onderwijs zonder diploma verlaat is ineens fors gegroeid. Dat zou blijken uit cijfers van het ministerie van Onderwijs. Maar of die conclusie juist is, moet betwijfeld worden.

Afgelopen week meldde de Volkskrant dat het aantal uitvallers onder allochtone studenten tussen 2003 en 2004 sterk is toegenomen. De krant baseerde zich op gegevens van het ministerie van OCW. Staatssecretaris Rutte liet bezorgd weten dat hij de kwestie met prioriteit gaat onderzoeken en ‘alle beschikbare cijfers over de uitval onder allochtone studenten gaat analyseren’. Goed idee, want uit de cijfers die het ministerie zelf verstrekt, is de sterke toename niet af te leiden.

Als de OCW-gegevens kloppen vormen allochtonen op dit moment ongeveer dertien procent van de instroom aan de hogescholen en universiteiten. Helaas haken ze vaker af dan anderen. Van de uitvallers blijkt 15,7 procent allochtoon. Een jaar eerder was dit percentage een stuk lager: 13 procent. De uitval onder allochtone studenten lijkt dus sterk toegenomen.
Maar uit dezelfde gegevens blijkt ook dat er een gigantische toename is van het aantal allochtone studenten dat de opleiding met diploma verlaat: van 5,9 naar 8 procent. Dat zou juist op een fraaie sprong voorwaarts wijzen, die in de publiciteit helaas onvermeld blijft.
De sterke toename is in beide gevallen te verklaren. In de statistieken staan drie groepen genoemd: autochtonen, allochtonen en studenten van onbekende afkomst. De overheid heeft in één jaar tijd kennelijk veel beter zicht gekregen op de herkomst van studenten, want de groep onbekenden is sterk gekrompen: onder gediplomeerden van 8,1 naar 2,7 en onder afhakers van 12,9 naar 4,7 procent. Een groot deel van de onbekenden blijkt allochtoon te zijn.

Welke conclusie valt hieruit te trekken? Het is inderdaad duidelijk dat allochtonen minder vaak hun diploma halen dan autochtonen. Dat is al jaren het geval. Maar de situatie lijkt niet dramatisch te verslechteren, zoals nu gesuggereerd wordt. Er is alleen beter zicht op de precieze getallen. (BB/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?