Terug naar overzicht

Twee studentzetels vacant bij AMR

Er is een tweede vacature ontstaan in de studentengeleding van de Avans Medezeggenschapsraad (AMR). De termijn waarop studenten zich kandidaat kunnen stellen, is verruimd naar 6 maart.

Omdat zij is afgestudeerd stelt Margot Sebregts, student bij de opleiding Management, Economie & Recht in Den Bosch, haar zetel in de raad ter beschikking. Met ingang van 1 februari stopte Dennis van Nieuwenhuijzen met het raadswerk.
Studenten die zich verkiesbaar willen stellen, dienen een formulier met vijf handtekeningen van medestudenten in te leveren bij het Bureau Medezeggenschapszaken (BMZ). De sluitingstermijn is vanwege de carnavalsvakantie verschoven van 27 februari naar 6 maart. De verkiezingen vinden plaats op 22 en 23 maart.

Bij BMZ zijn tot nog toe vijf formulieren afgehaald, waarvan er één met de benodigde handtekeningen is ingeleverd. Al deze aspirant-raadsleden komen uit Breda. De student-leden van de AMR gaan de komende weken op promotietour om studenten over te halen zich kandidaat te stellen. Ook worden academiedirecteuren benaderd om kandidaten te werven.
De nadruk in de campagne ligt op de locaties in Den Bosch en Tilburg. De twee vertrekkende AMR-leden zijn afkomstig uit Den Bosch. Van de tien zittende studenten komen er negen uit Breda en één uit Tilburg. Ook hopen de raadsleden dat de oververtegenwoordiging van economische opleidingen in de AMR tegen wordt gegaan doordat er zich kandidaten aanmelden uit andere sectoren. (GR)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?