Terug naar overzicht

Veel vwo-interesse in Techniek Kennismakingsweek

Slijm maken, een virtuele brug bouwen en een robotarm besturen. Scholieren van drie havo en vwo mogen deze week allerlei proefjes uitvoeren bij de technische academies in Tilburg en Breda. Van 6 tot en met 10 februari wordt er de Techniek Kennismakingsweek gehouden. Opvallend was de grote deelname van vwo-scholieren.

De kennismakingsweek is bedoeld om de scholieren te helpen bij het maken van een profielkeuze. In Breda deden 250 scholieren mee, in Tilburg waren dit er 140. Ze kregen niet alleen te zien hoe de apparaten werkten, maar ook uitleg over de technologie erachter.
‘Erg succesvol’, noemt Astrid Damen, voorlichter van de Diensteenheid Marketing, Communicatie en Studentenzaken, de week. ‘De scholieren zijn heel intensief bezig geweest en we hebben veel leuke reacties van hen gekregen.’
Opvallend was volgens Damen dat in Breda veel vwo-scholieren deelnamen aan de kennismakingsweek. Volgens Damen komt dat onder meer omdat universiteiten in hun voorlichting aangeven dat vwo-scholieren gemiddeld een zeven moeten halen om een universitaire studie succesvol te kunnen af ronden. ‘Dit schrikt hen af en de scholen reageren hierop door hen de mogelijkheden van een hbo-opleiding te laten zien’, legt ze uit. Ook denkt Damen dat vwo-scholieren aan de kennismakingsweek bij Avans deelnemen, omdat de Technische Universiteit Eindhoven zulke activiteiten niet meer organiseert.
Voorheen was er één keer per jaar de Wetenschaps- en Techniekweek. Daarvoor in de plaats worden er nu twee keer per jaar Techniek Kennismakingsweken gehouden. De volgende is in oktober. Dan doen de technische opleidingen in Den Bosch waarschijnlijk ook mee.
De voorlichtingsdagen worden gesubsidieerd door het Ministerie van Onderwijs, de Provincie Brabant en het Index Technocentrum. (MW/PM)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?