Terug naar overzicht

Verkiezing student-lid AMR op 22 en 23 maart

De tussentijdse verkiezing van een nieuw student-lid van de Avans Medezeggenschapsraad (AMR) vinden op 22 en 23 maart plaats. Kandidaten kunnen zich tot uiterlijk 27 februari aanmelden.

De tussentijdse verkiezing is nodig omdat student-raadslid Dennis van Nieuwenhuijzen met ingang van begin februari zijn zetel heeft opgezegd. Het raadslidmaatschap is voor hem niet te combineren is met een functie bij de provincie Zeeland.

Alle studenten die zijn ingeschreven bij Avans Hogeschool kunnen een gooi doen naar de vacante zetel. Zij dienen daartoe een formulier met vijf handtekeningen van medestudenten in te leveren bij het Bureau Medezeggenschapszaken (BMZ). Mocht er zich één kandidaat aandienen, dan zijn verkiezingen niet nodig en is hij of zij automatisch gekozen.

De verkiezingen zullen waarschijnlijk digitaal plaatsvinden. Om alles in goede banen te leiden is er een verkiezingscommissie ingesteld met drie zittende student-raadsleden, de secretaris en de coördinator van het BMZ. Studenten worden uiterlijk een week voor de verkiezingen geïnformeerd over de gang van zaken en de kandidaten. (GR)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?