Terug naar overzicht

AIM wil gaan werken met opdrachten van bedrijven

De Academie voor ICT en Media (AIM) in Breda wil meer gaan samenwerken met bedrijven. Zij kunnen echte casussen en onderzoeken aanleveren voor de studenten. Deze ontwikkeling past in de trend om het hoger onderwijs praktijkgerichter te maken. Ook andere academies binnen Avans zijn er mee bezig.

Het mes snijdt aan twee kanten. De student krijgt interessante, echte opdrachten. De docent komt in aanraking met de nieuwste ontwikkelingen, zei AIM-directeur Ad Vissers vandaag tijdens de academieraadvergadering, waarin hij vertelde over de toekomstplannen van de AIM. ‘Zo krijg je aantrekkelijk onderwijs. En dat kun je ook laten zien op open dagen’, meent Vissers.
De directeur vindt dat de AIM het bedrijfsleven heel wat te bieden heeft. Er werken ongeveer 60 fte’s (fulltime krachten) aan specialisten op het gebied van ICT en Media bij de academie en er lopen enkele honderden goed opgeleide vierdejaarsstudenten rond. Volgens de directeur kan de AIM uitgroeien tot ICT-kenniscentrum voor de regio. Daar zou de academie ook geld mee kunnen verdienen. ‘Voor de inzet van studenten kun je geen geld vragen, maar voor die van docenten wel.’
Er is al een aantal samenwerkingsverbanden die opdrachten uit het bedrijfsleven genereert, vertelde Vissers. Met de Kamer van Koophandel is bijvoorbeeld afgesproken dat bedrijven die op het gebied van ICT willen innoveren, in contact worden gebracht met de AIM.
Academieraadslid Jan Woolderink merkte op dat de organisatie wel goed ingericht moet zijn om meer samenwerking met het bedrijfsleven aan te kunnen. ‘Je moet daarnaast je regulier onderwijs wel goed blijven verzorgen.’ Vissers beaamde dat. ‘Het uitgangspunt van samenwerking met het bedrijfsleven is dat het goed moet zijn voor de student.’ (PM)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?