Terug naar overzicht

AOb: ‘Leerrechten voor leerkrachten’

Docenten moeten de gelegenheid krijgen post-hbo-opleidingen of wetenschappelijke masteropleidingen te volgen. De academici onder hen horen kans te maken op een promotieplaats.

Daarvoor pleit de Algemene Onderwijsbond (AOb) in zijn ‘Masterplan Onderwijs’. De bond wil een einde maken aan de tendens dat steeds meer leraren in lager, middelbaar en hoger onderwijs worden vervangen door lager geschoold personeel. Het leraarsberoep wordt aantrekkelijker als docenten meer kansen kregen om zich verder te ontwikkelen.
‘In feite willen wij leerrechten voor leerkrachten’, zegt Walter Dresscher, voorzitter van de AOb. ‘Je kunt de verdeling van het geld niet overlaten aan de managers. De leraren moeten het zelf krijgen.’

In het masterplan haalt de bond hard uit naar het management van het onderwijs: ‘De toch al schamele nascholingsbudgetten komen lang niet altijd terecht bij de leraar of het ondersteunend personeel, maar blijven hangen bij onderwijsmanagers en beleidsmakers. Zo zet het ministerie van onderwijs extra investeringen, bedoeld voor verdere professionalisering van leraren, liever in voor de zoveelste projectgroep die bedenkt wat goed is voor leraren. Van al dat betuttelende optreden willen wij af.’ (BB/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?