Terug naar overzicht

Arbeidsinspectie komt werkdruk meten

Bij een rondgang in het hoger onderwijs gaat de Arbeidsinspectie de komende maanden de ‘psychosociale arbeidsbelasting’ onderzoeken. Inspecteurs komen werknemers interviewen volgens de ‘Signaleringsmethode werkdruk’. Ook Avans Hogeschool staat op de lijst.
De reden voor de verhoogde aandacht voor de werkdruk is dat de klachten daarover enstiger zijn dan in 2001. Toen sloten werkgevers en bonden een convenant, waarin afspraken werden gemaakt over terugdringing van ziekteverzuim en werkdruk. Alleen het eerste doel is gehaald.
De Algemene Onderwijsbond (AOb) heeft daarom op verscherpte inspectie aangedrongen. De bond vindt ‘dat nu echt een grens bereikt is’. Er zullen 280 locaties worden bezocht.
Tijdens de inspecties zal niet alleen naar werkdruk worden gekeken. Ook de inrichting van de beeldschermwerkplekken zal worden gecontroleerd. (FG)

Zie ook:

Signaleringsmethode werkdruk
Algemene Onderwijsbond

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?