Terug naar overzicht

Avans onderzoekt tevredenheid studenten

Iedere twee jaar stelt Avans Hogeschool een onderzoek in naar de tevredenheid van de studenten. Volgende week is het weer zo ver.
De enquête wordt digitaal afgenomen. Niet, zoals twee jaar geleden, na een massale per e-mail – Avans heeft een verbod op bulkmail ingesteld -, maar door oproepen op de startpagina’s en academiepagina’s van het intranet en Blackboard. Die oproepen linken naar de enquêtepagina op het intranet.
Het studententevredenheidsonderzoek (STO) loopt vier weken, van 20 maart tot 13 april. De vragenlijst kan volgens de opstellers in ongeveer twintig minuten worden beantwoord. Er staan vragen op over de inhoud en de organisatie van het onderwijs, maar ook over communicatie en voorzieningen. Ze zijn zodanig gesteld, dat eventuele punten van kritiek goed te herleiden zijn tot verbeteracties bij academies en ondersteunende diensten.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Leer- en Innovatiecentrum (LIC). Men probeert dit jaar zoveel mogelijk de academies te betrekken bij de campagne ‘Hoezo STO?’, die tot een hoge respons moet leiden. Twee jaar geleden bedroeg die gemiddeld 22 procent, maar de score was nogal ongelijk over de academies en locaties gespreid. Dat gaf problemen bij het trekken van conclusies over sommige afzonderlijke kleinere onderwijseenheden waar de respons te laag was om er generaliserende uitspraken op te baseren. Wil Kwinten van het LIC mikt nu op een gelijkmatig verdeelde respons van 30 procent. Daarop zouden deugdelijke uitspraken over tevredenheid en ontevredenheid kunnen worden gebaseerd.
Het idee om studenten met prijzen te stimuleren tot het invullen van de enquête heeft de Raad van Bestuur niet gehonoreerd. Twee jaar geleden kreeg iedere vijfhonderdste respondent een digitale fotocamera.
De enquête is anoniem. Wel wordt bijgehouden wie al heeft meegedaan om dubbeltellingen te voorkomen. Maar de namen van respondenten worden automatisch losgekoppeld van de ingevulde lijsten. (FG)

Startpagina enquête: https://intranet.avans.nl/smartsite.shtml?ch=TRA&id=24301&userid=1000408
(Avans-account vereist).

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?